Tiếng Việt | English

26/04/2019 - 08:01

Long An hoàn thành việc thu thập dữ liệu Bản đồ số

Đến nay, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Long An hoàn thành việc thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thống kê dữ liệu địa chỉ trên địa bàn tỉnh Long An

Theo đó, Long An thu thập 384.425/371.794 địa chỉ, đạt 103,4% (vượt chỉ tiêu dự án); trong đó, Tỉnh đoàn thu thập 204.571/198.306 địa chỉ (chiếm 103,16%), Bưu điện tỉnh thu thập 179.854/173.488 địa chỉ (103,67%). So với kế hoạch, việc triển khai thu thập thông tin địa chỉ có chậm nhưng tỉnh vẫn nằm trong top 10 địa phương hoàn thành sớm và đạt vượt chỉ tiêu của cả nước.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa thông qua việc tổng hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi lĩnh vực, nhất là hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Đề án tạo môi trường thuận lợi thu hút người dân và doanh nghiệp tham gia; khơi dậy niềm đam mê khoa học và công nghệ, khát vọng sáng tạo; từng bước góp phần phát triển công nghiệp nội dung số của Việt Nam, định hướng việc sử dụng tri thức của người dùng trên môi trường mạng.

Trang chủ của Hệ tri thức Việt số hóa

Thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, dữ liệu bản đồ đóng vai trò đặc biệt cho những ứng dụng liên quan đến tìm kiếm thông tin, tìm đường, tìm địa chỉ trên toàn quốc. Vì vậy, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống dữ liệu của riêng mình, vừa bảo đảm phục vụ yêu cầu trong việc quản lý Nhà nước, vừa đáp ứng yêu cầu tìm kiếm thông tin, địa chỉ của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết