Tiếng Việt | English

28/03/2021 - 10:46

Long An: Khai thác nước ngọt hơn 600.000m3/ngày đêm

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), hiện nay, tổng lưu lượng khai thác nước ngọt (nước nhạt) dưới đất thực tế trên địa bàn tỉnh Long An hơn 600.000m3/ngày đêm.

Long An không cấp phép các dự án khai thác nước dưới đất khi có công trình cấp nước mặt tập trung đi qua

Tổng trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác trên địa bàn (mặn+nhạt) vào khoảng 6.864.000m3/ngày, trong đó, lưu lượng nước nhạt có thể khai thác 1.458.000m3/ngày. Hiện nay, tổng lưu lượng khai thác thực tế là 621.900m3/ngày để phục vụ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tổng trữ lượng nước mặt trên địa bàn là 15,11 tỉ m3, lưu lượng khai thác phục vụ tưới nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 2,7 triệu m3/ngày và lưu lượng đang khai thác có giấy phép do UBND tỉnh cấp dùng cho sinh hoạt, sản xuất 64.760m3/ngày.

Thời gian qua, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách để bảo vệ, khai thác hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên nước trên địa bàn; nhất là việc tỉnh không cấp phép khai thác nước dưới đất khi có các dự án, công trình cấp nước mặt tập trung đi qua, thực hiện phân vùng cấp nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác nguồn nước mặt,.../.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết