Tiếng Việt | English

29/04/2020 - 21:18

Long An: Không thực hiện cắt điện trong dịp lễ 30/4 và 01/5

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Long An - Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin, công ty đã triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn trong dịp lễ 30/4 và 01/5 trên địa bàn.

Theo đó, Công ty yêu cầu các Điện lực, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Long An, các phòng ban, khẩn trương lập và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ trong dịp lễ. Phối hợp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan,...

Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương, bố trí tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trong dịp lễ.

Long An chuẩn bị đầy đủ các giải pháp bảo đảm cấp đầy đủ điện dịp lễ

Không thực hiện cắt điện 00 giờ đến 24 giờ các ngày 30/4 và 01/5/2020, trừ trường hợp xử lý sự cố. Tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày lễ. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. 

Bên cạnh đó, các đơn vị phải bố trí máy phát điện diezen dự phòng, củng cố lưới điện, nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của tỉnh. Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường, linh hoạt chuyển đổi trong trường hợp sự cố. Bảo đảm thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng trong các ngày nghỉ lễ.

Đồng thời, phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lạ lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ngoài ra, các phòng, ban trực thuộc phải chuẩn bị sẵn sàng phương án dự phòng để hỗ trợ khi cần thiết./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết