Tiếng Việt | English

14/10/2021 - 16:22

Long An: Lịch dạy học trên truyền hình đến hết học kỳ I

Ứng phó với dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tiếp tục thực hiện việc dạy học trên truyền hình giai đoạn 2 từ ngày 18/10/2021 đến hết học kỳ I.

Đây một trong những hình thức dạy học linh hoạt trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung dạy trên truyền hình là những kiến thức cốt lõi của một số môn học từ lớp 3 đến lớp 12, thiết kế thành chủ đề, bám sát hướng dẫn dạy học, yêu cầu cần đạt của Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh và phù hợp với tình hình của tỉnh.

Các chủ đề môn học được phát sóng trên truyền hình VNPT MyTV; đồng thời đăng trên Kênh Youtube Giáo dục Long An.

Lịch học cụ thể như sau:

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 12

(Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Ngày phát

Môn 

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Ba

19/10/2021

Suất 1: Hóa học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Amin

Suất 2: Lịch Sử

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Thứ Tư

20/10/2021

Suất 1: Sinh học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Cấu trúc di truyền của quần thể

Suất 2: Tiếng Anh

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Unit 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1:  Vật lý

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Đại cương về dòng điện xoay chiều. Các mạch điện xoay chiều

Suất 2:  Địa lý

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1: Sinh học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Suất 2: Hóa học

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Amino axit. Peptit và protein

Thứ Bảy

23/10/2021

Suất 1: Lịch Sử

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Cuộc vận động cách mạng tháng Tám (1930-1945)

Suất 2:  Tiếng Anh

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Unit 5: HIGHER EDUCATION

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1: Giáo dục Công dân

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Công dân bình đẳng trước pháp luật 

Suất 2: Vật lý

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1: Sinh học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Di truyền học người

Suất 2: Lịch Sử

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Việt Nam những năm đầu kháng chiến chống Pháp (1945-1950)

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1:  Hóa học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Polime

Suất 2:  Tiếng Anh

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Unit 6: FUTURE JOBS

Thứ Năm

28/10/2021

Suất 1: Địa lý

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Thiên nhiên phân hóa đa dạng.

Suất 2:  Giáo dục Công dân

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Công dân bình đẳng trước pháp luật (tiếp theo)

Thứ Sáu

29/10/2021

Suất 1:  Sinh học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Bằng chứng và học thuyết tiến hóa

Suất 2: Hóa học

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Tính chất của kim loại

Thứ Bảy

30/10/2021

Suất 1: Ngữ văn

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Sóng (Xuân Quỳnh) và kiểu bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Suất 2: Vật lý

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Máy biến áp. Máy điện xoay chiều.

Thứ Hai

01/11/2021

Suất 1: Địa lý

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

Suất 2: Toán

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Thứ Ba

02/11/2021

Suất 1: Lịch Sử

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Cuộc kháng chiến chống Pháp phát triển và thắng lợi (1951-1954)

Suất 2: Sinh học

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Loài và quá trình hình thành loài

Thứ Tư

03/11/2021

Suất 1: Hóa học

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Điều chế kim loại

Suất 2: Giáo dục Công dân

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Thứ Năm

04/11/2021

Suất 1: Ngữ Văn

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Kí hiện đại (Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân, Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Thứ Sáu

05/11/2021

Suất 1: Toán

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Thứ Bảy

06/11/2021

Suất 1: Tiếng Anh

07 giờ 30 phút  đến 08 giờ 00 phút

Unit 8: LIFE IN THE FUTURE

Tổng cộng có 31 Chủ đề

 

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 11

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Ngày phát 

Môn

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Hai

18/10/2021

Hóa học

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Cacbon và hợp chất của cacbon

Thứ Ba

19/10/2021

Tiếng Anh

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Unit 4: VOLUNTEER WORK

Thứ Tư

20/10/2021

Toán

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Tổ hợp, xác suất

Thứ Năm

21/10/2021

Ngữ văn

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Giá trị nhân đạo trong hai truyện ngắn: Hai đứa trẻ (Thạch Lam), Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

Thứ Sáu

22/10/2021

Giáo dục Công dân

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ Bảy

23/10/2021

Sinh học

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Quang hợp ở thực vật

Thứ Hai

25/10/2021

Tiếng Anh

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Unit 6: COMPETITIONS

Thứ Ba

26/10/2021

Địa lý

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Hợp chúng quốc Hoa Kì

Thứ Tư

27/10/2021

Hóa học

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Mở đầu về hóa học hữu cơ.

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Thứ Năm

28/10/2021

Lịch Sử

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Thứ Sáu

29/10/2021

Giáo dục Công dân

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thứ Bảy

30/10/2021

Tiếng Anh

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Unit 7: WORLD POPULATION

Thứ Hai

01/11/2021

Toán

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Thứ Ba

02/11/2021

Địa lý

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Liên minh Châu Âu

Thứ Tư

03/11/2021

Lịch Sử

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Thứ Năm

04/11/2021

Vật lý

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Dòng điện trong các môi trường

Tiếng Anh

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Unit 8: CELEBRATIONS

Thứ Sáu

05/11/2021

Ngữ văn

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Văn học hiện thực phê phán qua tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao), trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ  Vũ Trọng Phụng).

Thứ Bảy

06/11/2021

Hóa học

08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Tổng cộng có 19 Chủ đề

 

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV-623

Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 10

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Ngày phát

Môn

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Hai

18/10/2021

Tiếng Anh

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Unit 4: SPECIAL EDUCATION

Thứ Ba

19/10/2021

Vật lý

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm. Các định luật Niu-tơn

Thứ Tư

20/10/2021

Địa lý

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Một số qui luật của lớp vỏ địa lí.

Thứ Năm

21/10/2021

Giáo dục Công dân

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Thứ Sáu

22/10/2021

Lịch Sử

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Đông Nam Á thời phong kiến

Thứ Bảy

23/10/2021

Tiếng Anh

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Unit 5: TECHNOLOGY AND YOU

Thứ Hai

25/10/2021

Vật lý

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Các lực cơ học

Thứ Ba

26/10/2021

Ngữ Văn

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Thơ trữ tình dân gian (Ca dao than thânyêu thương, tình nghĩaCa dao hài hước)

Thứ Tư

27/10/2021

Tiếng Anh

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Unit 6: AN EXCURSION

Thứ Năm

28/10/2021

Hóa học

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Liên kết hóa học

Thứ Sáu

29/10/2021

Địa lý

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Địa lí dân cư

Thứ Bảy

30/10/2021

Toán

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Phương trình, hệ phương trình

Thứ Hai

01/11/2021

Vật lý

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Cân bằng của vật rắn

Thứ Ba

02/11/2021

Tiếng Anh

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Unit 7: THE MASS MEDIA

Thứ Tư

03/11/2021

Suất 1: Lịch Sử

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Tây Âu thời trung đại

Suất 2: Sinh học

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Thứ Năm

04/11/2021

 

Suất 1: Tiếng Anh

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Unit 8: THE STORY OF MY VILLAGE

Suất 2: Vật lý

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Ngẫu lực

Thứ Sáu

05/11/2021

Suất 1: Ngữ Văn

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Thơ ca yêu nước từ thế kỉ X đến thế kỉ XV (Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão, Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi)

Suất 2: Hóa học

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Phản ứng oxi hóa khử

Suất 3: Sinh học

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Thứ Bảy

06/11/2021

Suất 1: Địa lý

08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút

Địa lí nông nghiệp

Suất 2: Toán

09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút

Tích vô hướng của hai véctơ và ứng dụng

Suất 3: Giáo dục Công dân

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Con người là mục tiêu phát triển của xã hội

Tổng cộng có 24 Chủ đề

 

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 9

(Từ ngày 21/10/2021 đến ngày 02/11/2021)

Ngày phát

Môn

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1: Toán

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Tiếp tuyến của đường tròn

Suất 2:  Ngữ văn

10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Truyện hiện đại: Làng, lặng lẽ Sa Pa, Chiếc lược ngà

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1:  Vật lý

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Nam châm – Từ trường

Suất 2:  Địa lý

10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút

Vùng trung du và miền núi Bắc bộ. Vùng đồng bằng sông Hồng

Thứ Bảy

23/10/2021

Lịch sử

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay.

Thứ Hai

25/10/2021

Giáo dục Công dân

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Dân chủ và kỉ luật; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Thứ Ba

26/10/2021

Ngữ Văn

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Thơ hiện đại: Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa

Thứ Tư

27/10/2021

Hóa học

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Đơn chất kim loại và phi kim

Thứ Năm

28/10/2021

Tiếng Anh

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Câu tường thuật

Thứ Sáu

29/10/2021

Lịch Sử

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Quan hệ quốc tế và cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Thứ Bảy

30/10/2021

Vật lý

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Lực điện từ

Thứ Hai

01/11/2021

Địa lý

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Vùng duyên hải miền trung và tây nguyên

Thứ Ba

02/11/2021

Giáo dục Công dân

09 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút

Năng động, sáng tạo; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Tổng cộng có 13 Chủ đề

 

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

Các môn: Toán, Khoa học Tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 8

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Ngày phát

Môn

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Hai

18/102021

Tiếng Anh

11 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút

Unit 1: Leisure Activities

Thứ Ba

19/10/2021

Suất 1: Hóa học

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Mở đầu Hóa học. Chất, nguyên tử, nguyên tố  hóa học.

Suất 2: Lịch Sử

11 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút

Các cuộc cách mạng tư sản và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

Thứ Tư

20/10/2021

Suất 1: Giáo dục Công dân

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Tôn trọng người khác; giữ chữ tín; tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Suất 2: Sinh học

11 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút

Khái quát về cơ thể người

Gồm các bài 2, 3, 4, 6

Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1: Toán

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Suất 2:  Hóa học

11 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút

Đơn chất và hợp chất - Phân tử. Công thức hóa học và hóa trị.

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1: Tiếng Anh

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Unit 2: Life in the Countryside

Suất 2: Lịch Sử

11 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút

Phong trào công nhân quốc tế

Thứ Bảy

23/10/2021

Suất 1: Sinh học

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Vận động

Gồm các bài 7, 8, 9, 10, 11

Suất 2:  Ngữ Văn

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Văn bản: Lão Hạc, Tức nước vỡ bờ

Suất 3:  Giáo dục Công dân

11 giờ 00 phút  đến 11 giờ 30 phút

Liêm khiết; tự lập; lao động tự giác và sáng tạo

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1: Lịch Sử

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Các nước châu Á thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX.

Suất 2: Toán

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Phân tích đa thức thành nhân tử

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1: Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Unit 3: Peoples of Viet Nam 

Suất 2: Vật lý

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Biểu diễn lực - Sự cân bằng lực - Lực ma sát

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1:  Hóa học

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Phản ứng hóa học-Định luật bảo toàn khối lượng- Phương trình hoá học.

Suất 2:  Ngữ Văn

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Tiếng Việt:

- Từ tượng hình, từ tượng thanh

- Trợ từ, thán từ

- Tình thái từ

Thứ Năm

28/10/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Unit 4: Our Customs and Traditions 

Suất 2: Địa lý

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Tự nhiên dân cư và kinh tế - xã hội Châu Á

Thứ Sáu

29/10/2021

Suất 1: Lịch Sử

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).

Suất 2:  Giáo dục Công dân

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh; phòng, chống tệ nạn xã hội

Thứ Bảy

30/10/2021

Suất 1: Hóa học

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Mol. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Suất 2:  Vật lý

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Áp suất

Thứ Hai

01/11/2021

Suất 1: Sinh học

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Tuần hoàn

Gồm các bài 13, 14, 15, 16, 17, 18

Suất 2: Tiếng Anh

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Thứ Ba

02/11/2021

Suất 1: Lịch Sử

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Châu Âu, châu Á và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939).

Suất 2: Toán

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Tứ giác và các hình tứ giác đặc biệt

Thứ Tư

03/11/2021

Suất 1: Ngữ Văn

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Tập làm văn:

- Bố cục của văn bản

- Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Liên kết đoạn trong văn bản

Suất 2: Hóa học

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Tính theo công thức và phương trình hóa học

Thứ Năm

04/11/2021

Suất 1: Địa lý

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Khu vực Tây Nam Á; Nam Á và Đông Á

Suất 2: Sinh học

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Tiêu hóa

Gồm các bài 24, 25,26,27, 28, 29, 34

Thứ Sáu

05/11/2021

Suất 1: Lịch Sử

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Sự phát triển khoa học, kĩ thuật, thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XX. Hai cuộc chiến tranh thế giới ở thế kỉ XX.

Suất 2: Giáo dục Công dân

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

Thứ Bảy

06/11/2021

Suất 1: Vật lý

10 giờ 00 phút  đến 10 giờ 30 phút

Lực đẩy Ác-si-mét

Suất 2: Tiếng Anh

10 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút

Unit 6: Folk tales

Tổng cộng có 36 Chủ đề

 

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

Các môn: Toán, Khoa học Tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 7

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Ngày phát

Môn

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Hai

18/102021

Suất 1: Tiếng Anh

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Unit 1: My Hobbies

Suất 2: Sinh học

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

 Mở đầu- Động vật nguyên sinh

Gồm các bài 1,2,4,5,6,7

Thứ Ba

19/10/2021

Suất 1: Lịch Sử

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Xã hội phong kiến phương Đông.

Suất 2: Địa lý

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Môi trường đới nóng

Thứ Tư

20/10/2021

Suất 1: Giáo dục Công dân

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Trung thực; tự trọng; tôn sư trọng đạo

Suất 2: Toán

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Số hữu tỉ

Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1:  Sinh học

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Ruột khoang, Thân mềm

Gồm các bài 8,9,10,18,19,21

Suất 2: Tiếng Anh

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Unit 2: Health 

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1: Ngữ văn

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Văn học trung đại:

Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh, Bánh trôi nước

Suất 2: Lịch Sử

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (Thế kỉ X).

Thứ Bảy

23/10/2021

Suất 1: Địa lý

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Môi trường đới ôn hòa, hoang mạc, đới lạnh và vùng núi

Suất 2: Vật lý

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Định luật phản xạ ánh sáng - gương phẳng và gương cầu

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1:  Ngữ văn

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Từ loại và biện pháp tu từ: (Đại từ, Quan hệ từ, Điệp ngữ, Chơi chữ)

Suất 2: Giáo dục Công dân

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Yêu thương con người; đoàn kết, tương trợ; khoan dung

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Unit 3: Community Service

Suất 2: Toán

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Tam giác

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1: Vật lý

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Nguồn âm - độ cao và độ to của âm

Suất 2:  Lịch Sử

16 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

Nước Đại Việt thời Lý - Trần và nhà Hồ.

Thứ Năm

28/10/2021

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Unit 4: Music and Arts 

Thứ Sáu

29/10/2021

Sinh học

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Các ngành giun

Gồm các bài 11,12,13,14,15,17

Thứ Bảy

30/10/2021

Địa lý

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Thế giới rộng lớn và đa dạng. thiên nhiên châu phi

Thứ Hai

01/11/2021

Lịch Sử

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới thời Lý - Trần .

Thứ Ba

02/11/2021

Giáo dục Công dân

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Đạo đức và kỉ luật; tự tin

 

Thứ Tư

03/11/2021

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Unit 5: Vietnamese Food and Drink

Thứ Năm

04/11/2021

Suất 1: Vật lý

15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút

Sự truyền âm - Tiếng vang

Suất 2: Địa lý

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Dân cư, xã hội, kinh tế và các khu vực châu phi

Thứ Sáu

05/11/2021

Suất 1: Giáo dục Công dân

15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút

Xây dựng gia đình văn hóa; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Suất 2: Tiếng Anh

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Unit 6: The First University in Viet Nam 

Thứ Bảy

06/11/2021

Suất 1: Sinh học

15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút

Chân khớp

Gồm các bài 22,24,25,26,27,29

Suất 2: Ngữ Văn

15 giờ 30 phút  đến 16 giờ 00 phút

Văn bản biểu cảm

- Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

- Đặc điểm văn bản biểu cảm

Tổng cộng có 30 Chủ đề

 

LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

Các môn: Toán, Khoa học Tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh - Lớp 6

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Ngày phát

Môn

Thời gian

phát sóng

Chủ đề

Thứ Hai

18/102021

Khoa học Tự nhiên

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Các phép đo

Thứ Ba

19/10/2021

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Unit 1: My New School

Thứ Tư

20/10/2021

Lịch Sử và Địa lý

16 giờ 00 phút  đến 16 giờ 30 phút

Xã hội nguyên thủy

Thứ Năm

21/10/2021

Toán

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Quan hệ chia hết

Thứ Sáu

22/10/2021

Tiếng Anh

15 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút

Unit 2: My House 

Thứ Bảy

23/10/2021

Lịch Sử và Địa lý

16 giờ 00 phút  đến 16 giờ 30 phút

Xã hội cổ đại

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1:  Khoa học Tự nhiên

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Các thể (trạng thái) của chất. Oxygen (oxi ) và không khí

Suất 2: Ngữ văn

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Truyền thuyết, Cổ tích  (Thánh Gióng, Em bé thông minh)

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1:  Giáo dục Công dân

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Yêu thương con người; tôn trọng sự thật

Suất 2: Tiếng Anh

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Unit 3: My Friends 

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1: Khoa học Tự nhiên

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng; tính chất và ứng dụng của chúng.

Suất 2:  Lịch Sử và Địa lý

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Trái đất - hành tinh của hệ mặt trời

Thứ Năm

28/10/2021

Suất 1:  Ngữ văn

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Truyện đồng thoại (Bài học đường đời đầu tiên)

Suất 2: Khoa học Tự nhiên

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch. Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Thứ Sáu

29/10/2021

Suất 1:  Giáo dục Công dân

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Siêng năng, kiên trì; tự lập

Suất 2: Tiếng Anh

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Unit 4: My Neighbourhood 

Thứ Bảy

30/10/2021

Suất 1:  Toán

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Số nguyên tố. Hợp số. Ước chung và bội chung

Suất 2: Lịch Sử và Địa lý

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Cấu tạo của trái đất.  Vỏ trái đất

Thứ Hai

01/11/2021

Suất 1:  Khoa học Tự nhiên

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Tế bào

12. Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống.

13. Từ tế bào đến cơ thể

Suất 2: Ngữ văn

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Tri thức Tiếng Việt (Từ đơn, Từ phức, Từ ghép, Từ láy, Thành ngữ)

Thứ Ba

02/11/2021

Suất 1: Tiếng Anh

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam

Suất 2:  Khoa học Tự nhiên

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Đa dạng thế giới sống

14. Phân loại thế giới sống

15. Khóa lưỡng phân

Thứ Tư

03/11/2021

Suất 1: Giáo dục Công dân

14 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Tự nhận thức bản thân

Suất 2: Lịch Sử và Địa lý

15 giờ 00 phút  đến 15 giờ 30 phút

Khí hậu trên trái đất

Thứ Năm

04/11/2021

Toán

14 giờ 30 phút  đến 15 giờ 00 phút

Hình học trực quan: Tứ giác

Thứ Sáu

05/11/2021

Khoa học Tự nhiên

14 giờ 30 phút  đến 15 giờ 00 phút

Đa dạng thế giới sống (tiếp theo)

16. Virus và vi khuẩn

17. Đa dạng nguyên sinh vật

18. Đa dạng nấm

Thứ Bảy

06/11/2021

Tiếng Anh

14 giờ 30 phút  đến 15 giờ 00 phút

Unit 6: Our Tet Holiday 

Tổng cộng có 27 Chủ đề

 

LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 3 -  LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Lịch

phát sóng

Môn,

Thời gian phát

Chủ đề

Người dạy

Lịch thu

(Buổi, Thứ, ngày)

Thời gian

cụ thể

Thứ Hai

18/10/2021

Suất 1:  Toán

13h00 đến 13h30

Chủ đề 5: Đại lượng- Đo đại lượng.

Nguyễn Trâm Anh

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

Sáng Thứ hai

11/10/2021

07 giờ 30 – 08 giờ 15

Thứ Ba

19/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h00 đến 13h30

Chủ đề 5: Tập viết thư và phong bì thư. Viết thư.

Trần Thị Anh Mai

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

08 giờ 15 – 09 giờ 00

Thứ Tư

20/10/2021

Suất 1: TN&XH

13h00 đến 13h30

Chủ đề 5: Các thế hệ trong gia đình

Trần Thị Mộng Tuyền
(Trường TH Võ Thị Sáu- TP Tân An)

09 giờ 00 – 09 giờ 45

Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1: Đạo đức

13h00 đến 13h30

Chủ đề 5: Tham gia việc lớp, việc trường

Ôn Thị Kim Hương
(Trường TH Võ Thị Sáu,  TP Tân An)

09 giờ 45 – 10 giờ 30

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1: Tiếng Anh

13h00 đến 13h30

Chủ đề 5: chool facilities

 

Nguyễn Xuân Trang

(Trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức)

10 giờ 30 – 11 giờ 15

Thứ Bảy

23/10/2021

Suất 1: Toán

13h00 đến 13h30

Chủ đề 6: Số học- Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

 

Nguyễn Trâm Anh

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

11 giờ 15 – 11 giờ 45

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h00 đến 13h30

Chủ đề 6: Nói về quê hương; cảnh đẹp đất nước; thành thị- nông thôn

Trần Thị Anh Mai

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

 

 

 

Chiều Thứ hai

11/10/2021

 

 

 

 

 

Chiều Thứ hai

11/10/2021

13 giờ 30 – 14 giờ 15

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1: TN&XH

13h00 đến 13h30

Chủ đề 6: Một số hoạt động ở trường

Võ Thị Đẹp
(Trường TH Võ Thị Sáu , TPTân An)

14 giờ 15 – 15 giờ 00

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1: Đạo đức

13h00 đến 13h30

Chủ đề 6: Quan tâm, giúp đỡ mọi người

Nguyễn Thị Ngọc Hà
(Trường TH Võ Thị Sáu,  TP Tân An)

15 giờ 00 – 15 giờ 45

Thứ Năm

28/10/2021

Suất 1: Tiếng Anh

13h00 đến 13h30

Chủ đề 6: School things

 

Nguyễn Xuân Trang

(Trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức)

15 giờ 45 – 16 giờ 30

Thứ Sáu

29/10/2021

Suất 1:  Toán

13h00 đến 13h30

Chủ đề 7: Chia số có hai, ba chữ số cho số có một chữ số.

 

Nguyễn Trâm Anh

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

Sáng Thứ ba

12/10/2021

07 giờ 30 – 08 giờ 15

Thứ Bảy

30/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h00 đến 13h30

Chủ đề 7: MRVT: Quê hương; từ địa phương; các dân tộc; thành thị- nông thôn.

Trần Thị Anh Mai

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

08 giờ 15 – 09 giờ 00

Thứ Hai

01/11/2021

Suất 1: TN&XH

13h00 đến 13h30

Chủ đề 7: Cuộc sống xung quanh

Lê Thị Hồng Cúc
(Trường TH Võ Thị Sáu  TP Tân An)

09 giờ 00 – 09 giờ 45

Thứ Ba

02/11/2021

Suất 1: Đạo đức

13h00 đến 13h30

Chủ đề 7 Uống nước nhớ nguồn

Trần Thị Như Thuỷ
(Trường TH Võ Thị Sáu,  TP Tân An)

09 giờ 45 – 10 giờ 30

Thứ Tư

03/11/2021

Suất 1: Tiếng Anh

13h00 đến 13h30

Chủ đề 7: Colours

Hà Thị Ngọc Như

(Trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức)

10 giờ 30 – 11 giờ 15

Thứ Năm

04/11/2021

Suất 1:  Toán

13h00 đến 13h30

Chủ đề 8: Biểu thức- Tính giá trị của biểu thức

Nguyễn Trâm Anh

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

11 giờ 15 – 11 giờ 45

Thứ Sáu

05/11/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h00 đến 13h30

Chủ đề 8: So sánh; Dấu chấm, dấu hỏi, dấu chấm than. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh

Trần Thị Anh Mai

(Trường TH Tân An, TP Tân An)

 

 

 

 

Chiều Thứ ba

12/10/2021

 

 

 

 

 

 

13 giờ 30 – 14 giờ 15

Thứ Sáu

05/11/2021

Suất 2: TN&XH

13h30 đến 14h00

Chủ đề 8: Quê hương em

 

Nguyễn Văn Đúng
(Trường TH Võ Thị Sáu  TP Tân An)

14 giờ 15 – 15 giờ 00

Thứ Bảy

06/11/2021

Suất 1: Đạo đức

13h00 đến 13h30

Chủ đề 8: San sẻ yêu thương

 

Lê Thị Mai Tâm
(Trường TH Võ Thị Sáu,  TP Tân An)

15 giờ 00 – 15 giờ 45

Suất 2: Tiếng Anh

13h30 đến 14h00

Chủ đề 8:Break-time activities

 

Hà Thị Ngọc Như

(Trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức)

15 giờ 45 – 16 giờ 30

Cộng có 20 Chủ đề

 

LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 4- LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 06/11/2021)

Lịch

phát sóng

Môn,

Thời gian phát

Chủ đề

Người dạy

Lịch thu

(Buổi, Thứ, ngày)

Thời gian

cụ thể

Thứ Hai

18/10/2021

Suất 1:  Toán

13h30 đến 14h00

Chủ đề 5:  Các tính chất của phép nhân.

Trần Tấn Đảm

TH Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân Trụ

Sáng Thứ tư

13/10/2021

07 giờ 30 – 08 giờ 15

Thứ Ba

19/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h30 đến 14h00

Chủ đề 5: Động từ - Tính từ. Mở rộng vốn từ: Ước mơ

Võ Thị Phượng Linh

TH Nguyễn Văn Thuần, huyện Tân Trụ

08 giờ 15 – 09 giờ 00

Thứ Tư

20/10/2021

Suất 1:  Lịch sử

13h30 đến 14h00

Chủ đề 5: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

Mã Ngọc Tuyết Nhung

(Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức)

09 giờ 00 – 09 giờ 45

Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1: Địa lý

13h30 đến 14h00

Chủ đề  5: Thành phố Đà Lạt - Ôn tập.

 

Lê Thị Minh Kiều

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

09 giờ 45 – 10 giờ 30

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

13h30 đến 14h00

Chủ đề 5: At school

Nguyễn Đoàn Kiên Trinh

(Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức)

10 giờ 30 – 11 giờ 15

Thứ Bảy

23/10/2021

Suất 1: Toán

13h30 đến 14h00

Chủ đề  6: Nhân với số có hai, ba chữ số

Lê Thị Tuyết Vân

Trường TH Nhựt Ninh, huyệnTân Trụ

11 giờ 15 – 11 giờ 45

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h30 đến 14h00

Chủ đề 6: Ý chí, nghị lực

Nguyễn Thị Kim Chi

Trường TH Nhựt Ninh,  huyện Tân Trụ

 

Chiều Thứ tư i

13/10/2021

 

 

 

 

Chiều Thứ tư

13/10/2021

13 giờ 30 – 14 giờ 15

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1:  Lịch sử

13h30 đến 14h00

Chủ đề 6: Nước Đại Việt thời Lý

(Từ năm 1009 đến năm 1226)

Mã Ngọc Tuyết Nhung

(Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức)

14 giờ 15 – 15 giờ 00

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1:  Địa lý

13h30 đến 14h00

Chủ đề 6: Thiên nhiên con người đồng bằng Bắc Bộ.

Lê Thị Minh Kiều

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

15 giờ 00 – 15 giờ 45

Thứ Năm

28/10/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

13h30 đến 14h00

Chủ đề 6: Hobby

 

Nguyễn Đoàn Kiên Trinh

(Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức)

15 giờ 45 – 16 giờ 30

Thứ Sáu

29/10/2021

Suất 1:  Toán

13h30 đến 14h00

Chủ đề 7: Phép chia các số tự nhiên.

Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Trường TH Lạc Tấn, huyện Tân Trụ

Sáng Thứ năm

14/10/2021

07 giờ 30 – 08 giờ 15

Bảy

30/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

13h30 đến 14h00

Chủ đề 7: Luyện tập về câu hỏi- Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi.

Lê Thị Thu Thúy

Trường TH Lạc Tấn, huyện Tân Trụ

08 giờ 15 – 09 giờ 00

Thứ Hai

01/11/2021

Suất 1:  Lịch sử

13h30 đến 14h00

Chủ đề 7: Nhà Trần thành lập. Nhà Trần và việc đắp đê.

Bùi Thị Kim Hân

(Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức)

09 giờ 00 – 09 giờ 45

Thứ Ba

02/11/2021

 

Suất 1:  Địa lý

13h30 đến 14h00

Chủ đề  7: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

Nguyễn Thị Thu Hiền

(Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức)

09 giờ 45 – 10 giờ 30

Thứ Tư

03/11/2021

 

Suất 1:  Tiếng Anh

13h30 đến 14h00

Chủ đề 7: Activities in progress

 

Nguyễn Thị Mộng Linh

(Trường TH Nguyễn Văn Siêu, huyện Bến Lức)

10 giờ 30 – 11 giờ 15

Suất 2:  Toán

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Phép chia. Dấu hiệu chia hết

Huỳnh Thị Phỷ

Trường TH Tân Phước Tây,

Huyện Tân Trụ

11 giờ 15 – 11 giờ 45

Thứ Năm

04/11/2021

 

Suất 1: Tiếng Việt

13h30 đến 14h00

Chủ đề 8: Câu kể. Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật.

Huỳnh Thị Kim Phượng

TH Tân Phước Tây,

huyện Tân Trụ

Chiều Thứ năm

14/10/2021

 

13 giờ 30 – 14 giờ 15

 

Thứ Năm

04/11/2021

 

Suất 2:  Lịch sử

14h00 đến 14h30

Chủ đề  8 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên. Ôn tập.

Bùi Thị Kim Hân

(Trường TH Mai Thị Non, huyện Bến Lức)

14 giờ 15 – 15 giờ 00

Thứ Sáu

05/11/2021

 

Suất 1: Địa lý

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Thủ đô Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hiền

(Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức)

15 giờ 00 – 15 giờ 45

Thứ Bảy

06/11/2021

 

Suất 1:  Tiếng Anh

14h00 đến 14h30

Chủ đề  8: Activities in the past.

Nguyễn Thị Mộng Linh

(Trường TH Nguyễn Văn Siêu, huyện Bến Lức)

15 giờ 45 – 16 giờ 30

Cộng có 20 Chủ đề

 

LỊCH THU, GHI HÌNH - PHÁT SÓNG LỚP 5- LỊCH DẠY TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH MyTV - 623

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 02/11/2021)

Lịch

phát sóng

Môn,

Thời gian phát

Chủ đề

Người dạy

Lịch thu

(Buổi, Thứ, ngày)

Thời gian

cụ thể

Thứ Hai

18/10/2021

Suất 1:  Toán

14h00 đến 14h30

Chủ đề 5: Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân

Trương Thị Kim Ngọc

(Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân Trụ)

  Sáng Thứ sáu

15/10/2021

07 giờ 30 – 08 giờ 15

Suất 2: Tiếng Việt

14h30 đến 15h00

Chủ đề 5: Mở rộng vốn từ thiên nhiên - quan hệ từ.

Bùi Thị Thủ Lĩnh

(Trường TH Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân Trụ)

08 giờ 15 – 09 giờ 00

Thứ Ba

19/10/2021

Suất 1:  Lịch sử

14h00 đến 14h30

Chủ đề 5: Cách mạng mùa thu

 

Phạm Tấn Đạt

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

09 giờ 00 – 09 giờ 45

Suất 2: Khoa học

14h30 đến 15h00

Chủ đề 5: Cách phòng tránh và thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

Nguyễn Hoàng Thạch Thảo

(Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức)

09 giờ 45 – 10 giờ 30

Thứ Tư

20/10/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

14h00 đến 14h30

Chủ đề 5: Subjects

Nguyễn Thị Phương Lan

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

10 giờ 30 – 11 giờ 15

Suất 2: Toán

14h30 đến 15h00

Chủ đề  6: Nhân một số thập phân với một số thập phân

-Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Huỳnh Thị Bích Loan

(Trường TH Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ)

11 giờ 15 – 11 giờ 45

 

Thứ Năm

21/10/2021

 

 

 Thứ Năm

21/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

14h00 đến 14h30

Chủ đề 6:

- Luyện tập về quan hệ từ

- Cấu tạo bài văn tả người

Lê Đoàn Bảo Trân

(Trường TH Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ)

 

 

Chiều Thứ sáu

15/10/2021

 

 

 

Chiều Thứ sáu

15/10/2021

13 giờ 30 – 14 giờ 15

Suất 2:  Lịch sử

14h30 đến 15h00

Chủ đề 6: “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước!”

Phạm Tấn Đạt

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

14 giờ 15 – 15 giờ 00

Thứ Sáu

22/10/2021

Suất 1: Khoa học

14h00 đến 14h30

 

Chủ đề 6: Những vật liệu xung quanh em

 

Nguyễn Hoàng Thạch Thảo

(Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức)

15 giờ 00 – 15 giờ 45

Suất 2:  Tiếng Anh

14h30 đến 15h00

Chủ đề 6: Learning English skills

Nguyễn Thị Phương Lan

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

15 giờ 45 – 16 giờ 30

Thứ Bảy

23/10/2021

Suất 1:  Toán

14h00 đến 14h30

Chủ đề 7: Chia một số thập phân cho một số thập phân. Tỉ số phần trăm.

Nguyễn Thị Thùy Trang

(Trường TH Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ)

Sáng Thứ bảy

16/10/2021

07 giờ 30 – 08 giờ 15

Suất 2: Tiếng Việt

14h30 đến 15h00

Chủ đề 7: Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại. Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc.

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

(Trường TH Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ)

08 giờ 15 – 09 giờ 00

Thứ Hai

25/10/2021

Suất 1:  Lịch sử

14h00 đến 14h30

Chủ đề 7: Chiến dịch lịch sử: Thu - Đông 1947 và Biên giới Thu - Đông 1950.

Huỳnh Đức Lam Sơn

(Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức)

09 giờ 00 – 09 giờ 45

Thứ Ba

26/10/2021

Suất 1:  Khoa học

14h00 đến 14h30

Chủ đề 7: Vật chất và năng lượng

 

Hồ Thị Phương Lan

(Trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức)

09 giờ 45 – 10 giờ 30

Thứ Tư

27/10/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

14h00 đến 14h30

Chủ đề 7: Animals

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

10 giờ 30 – 11 giờ 15

Thứ Năm

28/10/2021

Suất 1:  Toán

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Giải toán về tỉ số phần trăm. Hình tam giác.

Nguyễn Thị Thúy Hạnh,

(Trường TH và THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ)

11 giờ 15 – 11 giờ 45

Thứ Sáu

29/10/2021

Suất 1: Tiếng Việt

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Tổng kết vốn từ. Ôn tập về từ và câu. Ôn tập về viết đơn.

Trần Thị Thanh Thùy

(Trường TH và THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ)

Chiều Thứ bảy

16/10/2021

 

13 giờ 30 – 14 giờ 15

Thứ Bảy

30/10/2021

Suất 1:  Lịch sử

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập.

Huỳnh Đức Lam Sơn

(Trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức)

14 giờ 15 – 15 giờ 00

Thứ Hai

01/11/2021

Suất 1: Khoa học

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Sự biến đổi của chất

 

Hồ Thị Phương Lan

(Trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức)

15 giờ 00 – 15 giờ 45

Thứ Ba

02/11/2021

Suất 1:  Tiếng Anh

14h00 đến 14h30

Chủ đề 8: Name of stories

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

(Trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức)

15 giờ 45 – 16 giờ 30

Cộng có 20 Chủ đề

BLA

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích