Tiếng Việt | English

06/06/2020 - 16:37

Long An: Tiếp nhận thông tin vi phạm đất đai từ đường dây nóng

Để giải quyết thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, ngoài tăng cường kiểm tra, phối hợp với các địa phương thì Sở Tài nguyên và Môi trường Long An còn mở đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh về những vi phạm trên lĩnh vực đất đai để kịp thời giải quyết, xử lý.