Tiếng Việt | English

25/08/2016 - 17:51

Long An: Trên 247 ngàn học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Chiều ngày 25/8, UBND tỉnh Long An tổng kết Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng chủ trì hội nghị.


Các cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 247.276 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng bắt buộc khác là 20.046 học sinh, sinh viên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đạt 92,63% so với tổng số học sinh, sinh viên (giảm 1% so với năm học 2014-2015). Số thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được sử dụng khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú trong năm học 2015-2016 là 161.375 triệu đồng, trong đó, học sinh, sinh viên đóng 112.963 triệu đồng, ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng 48.412 triệu đồng.

Toàn tỉnh có 131 trường đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 100%; 17 trường đạt tỷ lệ trên 99%; 146 trường có tỷ lệ từ 92,63% đến dưới 99%; còn lại 179 trường dưới 92,63%,…Khối tiểu học có 121.880 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 93,71%; khối THCS có 81.832 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 91,88%; khối THPT có 38.708 học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 97,3%; khối Cao đẳng, Đại học có 4.856 sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 60,42%.

Trong năm 2016 – 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện thu và cấp thẻ theo năm tài chính, với phương thức thu linh hoạt. Đối với học sinh mới vào lớp 1, sinh viên mới nhập học thu những tháng còn lại của năm 2016. Đối với học sinh, sinh viên đã thu theo năm tài chính tiếp tục tham gia thì thực hiện thu vào tháng 12-2016. Thời hạn sử dụng thẻ tương ứng với số tiền đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế. Ngay đầu năm học, nhà trường thông báo mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017 để phụ huynh, học sinh, sinh viên biết và thực hiện./.

Phạm Ngân - Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết