Tiếng Việt | English

29/11/2021 - 14:20

Long An: Triển khai Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ (PN) và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới (BĐG) và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động Vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (Tháng hành động) năm 2021 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

Tháng hành động được tổ chức nhằm tạo nên một chiến dịch truyền thông vì BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho PN và trẻ em gái nhằm thúc đẩy BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại PN và trẻ em.

Đồng thời, đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ PN và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho PN và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác trẻ em và BĐG. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với PN và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với PN và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tháng hành động sẽ tập trung vào các hoạt động chính: Tổ chức lễ phát động; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế; phát hành, nhân rộng các sản phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của PN, BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại PN và trẻ em.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ PN, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột; tăng cường các hình thức kiểm tra về BĐG và vì sự tiến bộ của PN tại cơ quan, đơn vị và địa phương trong Tháng hành động; xử lý nghiêm các vụ vi phạm về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội;...

Để Tháng hành động diễn ra hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phù hợp tình hình thực tế, căn cứ vào điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp. Đồng thời, triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ PN và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ BĐG và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ PN và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp./.

Phạm Ngân - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết