Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 09:51

Long An: Vì cuộc sống bình yên

Giai đoạn hiện nay, cả nước tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Hơn lúc nào hết, vai trò, sức mạnh của nhân dân luôn được quan tâm, phát huy, nhất là trên mặt trận giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. Chính vì vậy, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 521/QĐ-TTg về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp BVANTQ và xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp trong xã hội, đẩy mạnh phong trào Toàn dân BVANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trận tự, an toàn xã hội.

Phong trào BVANTQ của cả nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng ngày càng lớn mạnh, đã nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia BVANTQ. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có sự tham gia của nhân dân như: Tiếng kẻng phòng gian, Ánh sáng phòng gian, Cổng rào phòng, chống tội phạm, Hòm thư tố giác tội phạm,... Phong trào Toàn dân BVANTQ cũng được lồng ghép chặt chẽ với các phong trào: Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm, giảm nghèo và các chương trình phát triển KT-XH khác;... từ đó thấm sâu, bám rễ vào đời sống xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế đất nước.

Đặc biệt, qua 10 năm tổ chức Ngày hội Toàn dân BVANTQ đã thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân. Đây còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Dịp này, nhiều nơi tổ chức biểu dương, tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ đã có ý nghĩa cổ vũ, nhân rộng phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào ngày càng vững mạnh.

“Mắt dân như mắt khóm” - tai, mắt nhân dân có mặt ở khắp nơi, là cơ sở cách mạng, điểm tựa tin cậy cho lực lượng công an, quân đội xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc. Vì vậy, các cấp, các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp phát triển phong trào Toàn dân BVANTQ ngày càng vững mạnh, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân./.

Kim Qui

 

Chia sẻ bài viết