Tiếng Việt | English

20/07/2015 - 15:16

Long An: Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường - Quá trình hình thành và phát triển


Viện KSND huyện Mộc Hóa trước đây (tập thể đơn vị năm 2010)

Tuy mới được thành lập từ năm 2013 đến nay nhưng tổ chức bộ máy của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thị xã Kiến Tường không ngừng được củng cố và hoàn thiện theo hướng đổi mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Do vậy, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành tại địa phương và thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới và cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước.

2 năm qua, Viện KSND thị xã Kiến Tường đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chấp hành chỉ thị ngành, nghị quyết các cấp, nắm vững chức năng, nhiệm vụ mới, triển khai và đạt kết quả toàn diện trên các khâu nghiệp vụ: Nắm chắc tình hình tội phạm và vi phạm trên địa bàn, làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp: Kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, phê chuẩn các quyết định khởi tố, bắt tạm giam của cơ quan điều tra, ban hành các quyết định truy tố có căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, hạn chế bỏ lọt tội phạm, các vụ án khởi tố đều được tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, góp phần đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp đều được quan tâm chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Với những kết quả nêu trên, năm 2013-2014, đơn vị được Viện KSND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Viện KSND thị xã Kiến Tường có thể tự hào về những kết quả đã đạt. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay và thực hiện Luật Tổ chức năm 2014, tập thể Viện KSND thị xã Kiến Tường luôn ý thức vai trò và trách nhiệm của mình đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, không ngừng rèn luyện xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để xứng đáng lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”./.

Minh Hằng

Chia sẻ bài viết