Tiếng Việt | English

18/02/2024 - 08:03

Lưới an sinh xã hội ngày càng được củng cố và mở rộng

Với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam", toàn ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích quan trọng, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cấp, các ngành đánh giá cao, người dân, doanh nghiệp ngày càng tin tưởng, hài lòng.

Tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chung sức, đồng lòng đổi mới, sáng tạo

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, phương án, kịch bản điều hành cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các địa phương tập trung triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đề ra trên tất cả lĩnh vực. Toàn Ngành BHXH Việt Nam thống nhất, xác định rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả".

Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận, phát triển xã hội “từ bảo đảm và ổn định sang ổn định và phát triển; gắn với quản lý phát triển xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, an ninh xã hội”.

Với quyết tâm, nỗ lực ở mức cao nhất, toàn ngành BHXH Việt Nam đã xác định “hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) vừa là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vừa là trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam với người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Năm 2023, cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH, đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, khoảng 1,83 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt 1,42% mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương); 14,7 triệu người tham gia BHTN, đạt gần 31,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đặc biệt, diện bao phủ BHYT tiếp tục phát triển bền vững qua các năm: Năm 2021 là 91,01% (vượt 0,01%); năm 2022 là 92,04% (vượt 0,04%); năm 2023 có trên 93,3 triệu người tham gia, đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ), tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Giữ vững tốc độ tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội

BHXH, BHYT là 2 chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, giúp người dân, người lao động khắc phục khó khăn, phòng tránh rủi ro trong cuộc sống. Trong bối cảnh khó khăn, 2 chính sách an sinh xã hội này càng phát huy vai trò lớn, là chỗ dựa của người tham gia. Vì vậy, việc giữ vững tốc độ tăng độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn, một lần nữa khẳng định sự kiên định, quyết tâm, của toàn ngành BHXH Việt Nam trong việc thực hiện hiệu quả lộ trình BHXH, BHYT toàn dân với kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước.

Năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong công tác chuyển đổi số, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ; giải quyết và chi trả đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách. Đặc biệt, thực hiện Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ, với tinh thần khẩn trương, toàn ngành đã ưu tiên tập trung nguồn lực, chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023 và hoàn thành ngay trong buổi sáng ngày đầu chi trả với 100% người hưởng qua tài khoản cá nhân (khoảng hơn 1,24 triệu người) với tổng số tiền trên 8,8 ngàn tỉ đồng.

Trong năm 2023, toàn ngành đã giải quyết gần 95,7 ngàn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; hơn 8,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tổng số chi các quỹ BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 439,27 ngàn tỉ đồng, trong đó quỹ BHYT là 124,3 ngàn tỉ đồng với hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT.

Bên cạnh đó, ngành không ngừng cải cách hành chính mạnh mẽ: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính từ 114 thủ tục (năm 2015) xuống chỉ còn 25 thủ tục, trong đó, 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4; thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả lĩnh vực nghiệp vụ;...

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt những kết quả đột phá trong “Năm Dữ liệu số quốc gia 2023”, vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, toàn ngành đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, chiếm 97% tổng số người tham gia. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách; đồng thời, phòng, chống trục lợi chính sách hiệu quả.

Đặc biệt, 100% cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT (tương ứng hơn 12,8 ngàn cơ sở) trên toàn quốc đã triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng, rút ngắn thời gian, thủ tục KCB, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ ban hành: Nghị quyết số 30/NQ-CP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn hậu Covid-19 và giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP giải quyết khó khăn về cơ chế thanh toán kinh phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán và bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHYT. Thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, BHXH Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB.

Mở rộng mạng lưới an sinh xã hội

Từ truyền thông bắt kịp xu hướng hiện đại cho đến những câu chuyện vượt núi, băng rừng “gieo mầm an sinh” đến từng thôn bản đã được các cán bộ ngành BHXH không ngại gian khó để hoàn thành nhiệm vụ. Các mô hình truyền thông trực tiếp được triển khai ở hầu khắp các địa bàn, dù rằng các tuyên truyền viên BHXH luôn phải sắp xếp thời gian, không kể buổi tối hay ngày nghỉ để thu hút người tham dự. Nhiều mô hình sáng tạo đã được các địa phương triển khai để đưa chính sách đến thật gần với người dân như mô hình Câu lạc bộ Vườn rau an sinh, Tổ hợp tác an sinh, Nuôi heo đất tham gia BHXH tự nguyện,...

Với mong muốn lan tỏa chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước đến đông đảo nhân dân; huy động sự tham gia sâu, rộng của nhiều nhà tài trợ nhằm hỗ trợ để người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống khi về già, người dân chẳng may bệnh tật được chăm sóc sức khỏe thông qua BHYT, năm 2023, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, đã có 24.300 sổ BHXH và 250.000 thẻ BHYT được trao tặng, qua đó, góp phần mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thế mới, lực mới, vị thế mới

Năm Giáp Thìn 2024 mở ra cơ hội lớn cho giai đoạn phát triển mới. Đây là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn ngành BHXH Việt Nam quyết tâm chung sức, đồng lòng hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, Quốc hội giao phó, viết nên bài ca thắng lợi cho xuân này và những xuân sau.

Với tinh thần quyết tâm và khát vọng bứt phá, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ nỗ lực không ngừng, với mong muốn những “trái ngọt” an sinh luôn được đơm hoa, kết trái; phúc lợi xã hội luôn được bảo đảm; củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng và Nhà nước./.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Minh Khái đã biểu dương kết quả mà tập thể công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH Việt Nam đạt được, đóng góp ổn định vào sự phát triển KT-XH của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa BHXH Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả. Tỷ lệ người tham gia BHXH trên cả nước đạt 39,25% lực lượng lao động trong độ tuổi - đạt mục tiêu Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35%, vượt 0,15% so với Nghị quyết số 01 của Chính phủ và vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 68 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Công tác quản lý đầu tư quỹ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa các phương án đầu tư.

BHXH Long An

Chia sẻ bài viết