Tiếng Việt | English

14/01/2016 - 14:37

Mạo danh Bộ Giáo dục để thu tiền hội họp

“Những ngày gần đây, một số cá nhân mạo danh cán bộ Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo gọi điện thoại tới các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục về việc tổ chức hội nghị, hội thảo và yêu cầu nộp tiền mua tài liệu để được tham dự hội nghị, hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức”.

Đó là nội dung trong công văn vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước nhằm cảnh báo tình trạng mạo danh Bộ.

Trong văn bản này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định “Khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi giấy triệu tập, giấy mời (qua email, fax, bưu điện) đến các cơ quan, đơn vị liên quan. Bộ không triệu tập bằng hình thức gọi điện thoại”.

Bộ cũng gửi trước tài liệu qua email (nếu cần) hoặc gửi tài liệu trực tiếp cho đại biểu tại hội nghị, hội thảo, tập huấn, không yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nộp tiền mặt (hoặc chuyển khoản) mua tài liệu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị khi nhận được những thông tin bất thường, các Sở, cơ sở giáo dục không thực hiện các nội dung mà người gọi điện yêu cầu, đồng thời thông báo ngay cho Phòng PA83 của các tỉnh, thành phố và Văn phòng Bộ (số điện thoại 04.38695144, email vanphong.bo@moet.edu.vn) để được hướng dẫn xử lý.

Theo nguồn tin của Tuổi trẻ, đã có một cá nhân giả danh Phó vụ trưởng vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để liên lạc với một vài sở Giáo dục và Đào tạo mời tham dự tập huấn, đề nghị nộp tiền tài liệu và muốn xin danh sách các trường tiểu học. Tuy nhiên, các Sở này đã nghi ngờ nên đã thông báo với vụ Giáo dục Tiểu học để xác minh có hay không việc tập huấn và vụ việc giả mạo, lừa tiền đã bị phát hiện.

T. Hà/tuoitre online 

Chia sẻ bài viết