Tiếng Việt | English

Trường hợp F1 tại Tiền Giang đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Trường hợp F1 của bệnh nhân 1347, có hộ khẩu thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.