Tiếng Việt | English

02/08/2017 - 08:08

Mộc Hóa trục vớt lục bình trên sông, kênh rạch, bảo vệ môi trường nước

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, từ ngày 24/7 đến hết ngày 06/8/2017, Mộc Hóa tiến hành vớt lục bình trên sông, kênh rạch, góp phần khai thông dòng chảy, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại bằng phương tiện đường thủy, vận chuyển phương tiện máy móc, bảo vệ môi trường nước.

Tiến hành trục vớt lục bình trên sông, rạch

Biện pháp thực hiện đối với kênh nội đồng là huy động lao động thủ công để vớt lục bình; theo đó, các hộ dân có trách nhiệm tự vớt lục bình trước nhà và vớt toàn bộ mặt kênh tiếp giáp đến thửa ruộng của mình. Đối với sông, kênh, rạch lớn không thực hiện việc vớt bằng thủ công được thì UBND huyện sẽ hỗ trợ cơ giới vớt lục bình trên các tuyến: Rạch Cả Dứa, kênh 61, kênh Đường Bàng, kênh Cây Khô Lớn.

Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện là cơ quan chủ quản phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã lồng ghép tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức đối với việc bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông, kênh rạch, không vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường,.../.

Bé Ngoan-Thanh Nhãn

Chia sẻ bài viết