Tiếng Việt | English

02/04/2021 - 08:38

Một nhiệm kỳ “nói đi đôi với làm”

Trong khi cử tri cả nước quan tâm Kỳ họp  thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV thì cử tri trong tỉnh cũng hướng sự chú ý vào Kỳ họp thứ 26 cũng là kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức vào ngày 30/3/2021. Kỳ họp thứ 26 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đang tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị cho một chặng đường tiếp theo mang tính kế thừa và phát triển.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã tiến hành 26 kỳ họp, ban hành 524 nghị quyết; Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát đối với 45 chuyên đề trên tất cả lĩnh vực; tiếp xúc  66.212 cử tri với 7.147 lượt ý kiến phát biểu; tiếp 453 lượt công dân đến cơ quan HĐND tỉnh gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý 1.332/1.332 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đối thoại, giám sát đối với 22 trường hợp khiếu nại bức xúc về đất đai và lĩnh vực tư pháp của công dân,... Đó là những con số phản ánh nỗ lực, trách nhiệm của ĐB HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trong thực hiện vai trò người ĐB dân cử.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được, 5 năm qua, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động toàn khóa, đáp ứng vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; quyết định nhiều vấn đề quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Các hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình,  tiếp xúc cử tri luôn được đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội. “HĐND tỉnh khóa IX đã tạo nên dấu ấn tốt đẹp, để lại những ấn tượng, tình cảm sâu sắc trong lòng cử tri và Nhân dân tỉnh nhà” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định hiệu quả của một nhiệm kỳ “nói đi đôi với làm”.

Nhìn lại hoàn cảnh, tình hình, điều kiện của nhiệm kỳ 2016-2021, chúng ta thấy những kết quả đã đạt của HĐND tỉnh khóa IX  có ý nghĩa rất quan trọng bởi tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và khu vực; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã có những tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH cũng như đời sống Nhân dân trong tỉnh. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng cải tiến, đổi mới, luôn hành động vì lợi ích chung của nhân dân, vì mục tiêu đưa Long An ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung, quyết liệt, năng động, sáng tạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội cho Nhân dân. Điểm nhấn quan trọng trong 5 năm qua là GRDP bình quân đạt 9,11%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên;...

Một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng được HĐND khóa IX rút ra tại Kỳ họp 26 đã thể hiện rõ tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm cao của người ĐB dân cử đối với Nhân dân. Đó là luôn ý thức trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gần dân, hiểu dân, trọng dân; lắng nghe Nhân dân, phục vụ Nhân dân là yêu cầu hoạt động của HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh và từng ĐB HĐND tỉnh nhằm hoàn thành trọng trách mà Nhân dân ủy thác; chú trọng việc nghiên cứu tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của cử tri và Nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình. ĐB HĐND tỉnh phải xem sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri và Nhân dân vừa là phần thưởng cao quý nhất, vừa là động lực, trách nhiệm to lớn để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chính vì vậy, trong bầu cử ĐB HĐND, sắp tới, cần quan tâm đúng mức đến chất lượng, cơ cấu ĐB HĐND tỉnh. Lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND tỉnh phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm; không vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất của người ĐB dân cử, đặc biệt là đối với các ĐB hoạt động chuyên trách.

Những kết quả của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đóng góp to lớn vào thành tựu chung của tỉnh trên tất cả lĩnh vực của đời sống KT-XH, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển KT-XH cho nhiệm kỳ tiếp theo./.

Tân An

Chia sẻ bài viết