Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:49

Mỹ Hạnh Nam, Thị trấn Hậu Nghĩa: Nhiều gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập đạt đủ 4 tiêu chuẩn

Vừa qua, tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa đã tổ chức sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg, ngày 20-2-2014, của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của huyện.

Thời gian qua, nhằm thực hiện tốt Quyết định 281/QĐ-TTg, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức triển khai, tập huấn cho các đơn vị, cán bộ, đảng viên ấp, khu phố. Trong quá trình triển khai, huyện đã chọn 2 đơn vị là xã Mỹ Hạnh Nam và thị trấn Hậu Nghĩa làm điểm thực hiện. Kết quả, đến nay đã có nhiều hộ gia đình đạt 4 tiêu chuẩn gia đình học tập với điểm 100; nhiều cộng đồng học tập và dòng họ học tập đạt 4 tiêu chuẩn; các trường trên địa bàn xã Mỹ Hạnh Nam và thị trấn Hậu Nghĩa đều đạt 4 tiêu chuẩn đơn vị học tập; Ban Khuyến học cơ quan thị trấn Hậu Nghĩa cũng đạt 4 tiêu chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Minh Trung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học và các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhất là hai đơn vị điểm đã khắc phục những khó khăn, bước đầu đạt kết quả tốt. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa rất quan trọng, đề nghị các xã, thị trấn cần phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, UBND xã Mỹ Hạnh Nam đã trao tặng giấy khen cho 44 gia đình học tập tiêu biểu trong việc thực hiện quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Mai Nhã

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích