Tiếng Việt | English

05/01/2018 - 03:30

Mỹ Lộc: Hướng tới xã văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm củng cố, nâng chất các tiêu chuẩn xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới (XVH, NTM). Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.