Tiếng Việt | English

15/12/2017 - 01:15

Mỹ Lộc “Nhóm hộ gia đình tự quản về an ninh, trật tự gắn với camera an ninh” phát huy hiệu quả

Qua gần 9 tháng thực hiện, xã Mỹ Lộc vận động và thành lập được 114 nhóm với 579 thành viên tham gia, lắp đặt 9 điểm với 25 camera từ nguồn kinh phí do

Đoàn Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 tại huyện Cần Giuộc

Thực hiện mô hình “Camera an ninh”, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lắp đặt 226 camera, phát huy tích cực trong công tác phòng ngừa và phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh, trật tự (ANTT). Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, tháng 4/2017, xã triển khai, thực hiện mô hình “Nhóm hộ gia đình tự quản về ANTT gắn với camera an ninh”, bước đầu thực hiện thí điểm ở 2 ấp: Lộc Tiền và Thanh Ba.

Qua gần 9 tháng thực hiện, xã vận động và thành lập được 114 nhóm với 579 thành viên tham gia, lắp đặt 9 điểm với 25 camera từ nguồn kinh phí do người dân đóng góp. Mô hình góp phần nâng cao ý thức và phát huy vai trò của người dân trong công tác tham gia giữ gìn ANTT; hoạt động trộm cắp tài sản cũng như các hành vi vi phạm pháp luật giảm, thậm chí không xảy ra, ANTT ổn định./.

  NN

Chia sẻ bài viết