Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 10:45

Long An

Năm 2015: 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được đưa vào danh mục triển khai thực hiện

Năm 2015, có 18 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được đưa vào danh mục triển khai thực hiện (tăng 40% so với năm 2014).


Đại biểu tham dự Hội nghị giao ban KH-CN cơ sở tỉnh năm 2015

Trong năm, hoạt động KH-CN cơ sở có nhiều tiến bộ, các đề tài nghiên cứu xuất phát từ những đề xuất của địa phương đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ đời sống người dân. Sở KH-CN Long An phối hợp Tỉnh đoàn và Phòng Kinh tế-Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng với sự tham gia của rất nhiều tác giả, nhiều mô hình đạt giải thưởng cao trong cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Bên cạnh đó, dự án nghiên cứu khoa học, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tập trung thực hiện, giúp hộ sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; chất lượng, hiệu quả sản xuất được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Năm 2016, Sở KH-CN tiếp tục theo dõi, triển khai các đề tài chuyển tiếp và các mô hình thử nghiệm, nhân rộng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về KH-CN; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng các văn bản hướng dẫn, quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong ứng dụng KH-CN phục vụ sản xuất và đời sống./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết