Tiếng Việt | English

04/02/2024 - 09:30

Năm 2024, Long An được giao trên 272 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới  

Năm 2024, Trung ương giao cho tỉnh nguồn kinh phí hơn 272 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là trên 224 tỉ đồng và vốn sự nghiệp là trên 47 tỉ đồng.

Vốn sự nghiệp sẽ phân bổ cho các huyện đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội

Nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ, đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch khu vực nông thôn và khu vực biên giới huyện Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường và phân bổ cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình, cũng như hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã.

Riêng đối với vốn sự nghiệp sẽ phân bổ cho các huyện đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; cùng nhiều nội dung khác về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường,...

Hạ tầng giao thông nông thôn ở tỉnh có sự thay đổi rất lớn

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2023, tỉnh đã có 127/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 40 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (TP. Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước)./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết