Tiếng Việt | English

18/04/2018 - 15:59

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Ngày 18/4, Phó Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Võ Văn Thắng chủ trì hội nghị giao ban công tác tuyến y, dược cổ truyền để tổng kết công tác kiểm tra, đánh giá các khoa, tổ y học cổ truyền (YHCT) tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2017 và triển khai kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2018.

Phó Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Võ Văn Thắng (bên phải) đề nghị các cơ sở y tế tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền

Năm 2017, hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) bằng YHCT tại các bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế huyện được duy trì và thực hiện tốt. 100% đơn vị đều xây dựng được khoa, tổ YHCT hoạt động KCB theo Thông tư số 01/2014/TT-BYT bước đầu có hiệu quả.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các khoa, tổ YHCT từng bước được bổ sung. Một số đơn vị được trang bị và triển khai máy sắc thuốc thang đóng gói tự động như Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Trung tâm Y tế Cần Đước,…

Bên cạnh kết quả, công tác KCB YHCT còn một số hạn chế. Một số đơn vị chưa thực hiện tốt chức năng KCB nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh còn thấp (dưới 85%). Công tác chỉ đạo tuyến, tổ chức triển khai, thực hiện chính sách Quốc gia về y, dược cổ truyền giai đoạn 2016-2020 và hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được triển khai, thực hiện tốt.

Năm 2018, Bệnh viện Y học cổ truyền Long An tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cho các khoa, tổ y học cổ truyền tuyến huyện, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Năm 2018, Bệnh viện YHCT Long An tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cho các khoa, tổ YHCT tuyến huyện, nhằm nâng cao chất lượng KCB, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, kỹ thuật theo đúng phân tuyến, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật.

Ngoài ra, Bệnh viện còn tổ chức giao ban định kỳ mỗi năm 1 lần với các khoa, tổ YHCT tuyến huyện để chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đơn vị trong hoạt động và có kế hoạch hỗ trợ kịp thời.

Phó Giám đốc Sở Y tế Long An – Bác sĩ Võ Văn Thắng đề nghị các cơ sở y tế tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền. Bệnh viện YHCT Long An tổ chức kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị thực hiện quy chế bệnh viện, quy trình kỹ thuật bệnh viện; kiểm tra việc thực hiện Thông tư 01/2014/TT-BYT, ngày 10/01/2014 của Bộ Y tế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện Nhà nước, đồng thời hợp tác tuyến trên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về YHCT, phục hồi chức năng gắn với chương trình đào tạo liên tục của Sở Y tế./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết