Tiếng Việt | English

29/11/2020 - 09:30

Nâng cao chất lượng tiếp công dân

Tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền các cấp. Thông qua việc tiếp công dân, các ngành chức năng tiếp nhận được những thông tin cần thiết và nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của công dân, kịp thời giải quyết các đơn, thư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn tình trạng KNTC đông người, vượt cấp; nhiều vụ việc KNTC về đất đai, tranh chấp tài sản chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh điểm nóng,... Nguyên nhân một phần do việc tiếp công dân chưa tốt. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tiếp công dân và giải quyết tốt các KNTC, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng pháp luật về KNTC và các quy định về tiếp công dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức.

Đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân am hiểu pháp luật, nhiệt tình, gần gũi, chủ động đối thoại với dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Hơn nữa, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết dứt điểm KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp; xử lý thật nghiêm cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, quan liêu, thờ ơ trong việc tiếp công dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân là cần thiết để củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân và đi vào cuộc sống./.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết