Tiếng Việt | English

15/04/2020 - 18:29

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Nâng cao năng lực giám sát, bảo vệ môi trường

Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu, cụm công nghiệp (K,CCN) và một số doanh nghiệp (DN) (theo quy định) góp phần nâng cao năng lực giám sát, bảo vệ môi trường (BVMT), giúp công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động
Tuân thủ quy định

Ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra tại một số địa phương trên cả nước, nhất là những tỉnh, thành đang tập trung phát triển mạnh mẽ về công nghiệp. Trước tình hình trên, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều quy định, giải pháp BVMT, hạn chế những tác động tiêu cực do ô nhiễm môi trường gây ra. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động liên quan đến môi trường đối với các DN, đơn vị hoạt động trên từng địa bàn nhằm bảo đảm không để xảy ra ô nhiễm, hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến môi trường do các hoạt động công nghiệp gây ra. 

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư K,CCN, DN bên ngoài bắt buộc phải có đầy đủ báo cáo đánh giá tác động môi trường được ngành chức năng có thẩm quyền cấp phép, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. Đồng thời, những đơn vị này còn phải tiến hành lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) để theo dõi, kiểm tra. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc bắt buộc đối với các K,CCN và yêu cầu phải có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể để hoàn thành. Điều này cũng yêu cầu tương tự đối với các DN hoạt động bên ngoài có lưu lượng nước thải từ 1.000m3/ngày đêm trở lên.

Thời gian qua, tại Long An, việc lắp đặt hệ thống nước thải tự động đang được đốc thúc thực hiện. Các K,CCN, DN phải có lộ trình, thời gian cụ thể hoàn thành việc này. Một số đơn vị không chỉ lắp đặt hệ thống quan trắc đầu ra mà còn lắp hệ thống quan trắc đầu vào để nâng cao hiệu quả giám sát, BVMT.

Hoạt động trên địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa từ năm 2008, sau khi có thông báo của ngành chức năng, KCN Hòa Bình đã chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết nối và truyền dữ liệu về Sở TN&MT để kiểm tra, theo dõi. Theo Giám đốc Hành chính-Quản trị KCN Hòa Bình - Đặng Trung Tín, đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về BVMT trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật BVMT cho các DN thứ cấp nắm bắt và thực hiện.Từ đó, các DN có nhận thức đúng đắn về BVMT.Họ chủ động phối hợp để thực hiện. Riêng khu, trước khi tiếp nhận đầu tư, đơn vị đã hoàn thiện hạ tầng và xây dựng hệ thống xử lý nước bảo đảm đạt chuẩn và xử lý hết nước thải cho các DN hoạt động tại đây. Hiện nay, hệ thống xử lý vận hành thực tế khoảng 1.000m3/ngày đêm. Khu cũng chủ động lắp đặt hệ thống quan trắc nước tự động theo quy định. Bên cạnh đó, khu còn ký kết hợp đồng thu gom với đơn vị có đầy đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, rác thải nguy hại theo đúng quy định. Định kỳ, báo cáo kết quả xử lý về Sở TN&MT để theo dõi, kiểm tra. 

Hệ thống quan trắc nước thải 

Nâng cao hiệu quả quản lý

Tương tự, KCN Thuận Đạo (gồm Thuận Đạo, Thuận Đạo mở rộng, hoạt động trên địa bàn 2 huyện Bến Lức và Cần Đước) tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về BVMT. Khu đã xây dựng hệ thống nước thải tập trung đạt chuẩn theo quy định, báo cáo định kỳ hoạt động môi trường về ngành chức năng theo dõi quản lý, ký hợp đồng thu gom rác thải đối với các đơn vị đầy đủ chức năng để xử lý. Bên cạnh đó, từ cuối năm 2015, khu đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước tự động và truyền dữ liệu 24/24 giờ về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát. Không chỉ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải đầu ra mà khu còn lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải đầu vào nhằm nắm bắt thông tin, giúp đội ngũ quản lý thuận tiện hơn trong công việc liên quan.

Theo Ban Quản lý KCN Thuận Đạo, công tác BVMT luôn được đơn vị thực hiện nghiêm túc.Khu luôn báo cáo tình hình xử lý môi trường định kỳ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đối với việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, khu đã tuân thủ đúng quy định, tiến hành lắp đặt và truyền dữ liệu về Sở TN&MT. Việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động có vai trò, ý nghĩa quan trọng, vừa giúp đơn vị có cơ sở báo cáo các dữ liệu, thông số kỹ thuật đã qua xử lý cho ngành chức năng, đồng thời giúp Ban Quản lý nắm bắt, kiểm tra được những thông số kỹ thuật, có những điều chỉnh, kiểm tra lại hệ thống, xử lý phù hợp trước khi xả thải ra bên ngoài, nhằm bảo đảm BVMT.

Phó Giám đốc Sở TN&MT - Nguyễn Tân Thuấn thông tin: Những năm qua, công tác BVMT trên địa bàn có những chuyển biến tích cực hơn. Các DN hoạt động nhận thức tầm quan trọng và phối hợp Sở trong công tác BVMT. Đối với việc lắp đặt các hệ thống quan trắc nước thải tự động, Sở đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư K,CCN, DN hoạt động trên địa bàn thực hiện. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thực hiện và có thời gian cụ thể để hoàn thành. Sở lắp đặt hệ thống quan trắc để tiếp nhận, theo dõi và xử lý dữ liệu từ các đơn vị truyền về, chủ động kiểm tra, giám sát quá trình xả thải của DN trước khi ra môi trường bên ngoài. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực này, góp phần BVMT, kịp thời phát hiện, xử lý các đơn vị vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp. Thời gian tới, Sở tập trung kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Quí I/2020, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 18 tổ chức trên lĩnh vực môi trường. Tổng số tiền xử phạt trên 3,5 tỉ đồng. Lĩnh vực đất đai, Thanh tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 tổ chức, 2 cá nhân. Tổng tiền xử phạt 186.500.000 đồng.

Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận 492 hồ sơ của tổ chức, đã giải quyết 334 hồ sơ, đang giải quyết 158 hồ sơ. Đối với hồ sơ cá nhân, thủ tục hành chính thực hiện tại các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc: Đã giải quyết 80.976 hồ sơ, trong đó trước hạn 41.287 hồ sơ, đúng hạn 38.800 hồ sơ, quá hạn 893 hồ sơ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường thực hiện 51 hợp đồng các công trình, trích đo địa chính lập bản vẽ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, giải tỏa bồi thường, phục vụ công tác chuyển quyền, chuyển mục đích,… với tổng diện tích 2.038,978ha. Hợp đồng trích đo địa chính cho các hộ gia đình, cá nhân 22 hợp đồng.

Đối với việc lắp đặt các hệ thống quan trắc nước thải tự động, Sở đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thực hiện. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung thực hiện và có thời gian cụ thể để hoàn thành”./.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Nguyễn Tân Thuấn

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết