Tiếng Việt | English

13/07/2015 - 10:17

Nâng cao trách nhiệm của đại biểu dự đại hội cấp trên

Sau đại hội cấp cơ sở, đại hội cấp trên cơ sở đang được tiến hành ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Để bầu ra được cấp ủy mới thật sự tiêu biểu, có trình độ, năng lực giỏi, có tâm và có tầm, đòi hỏi mỗi đại biểu dự đại hội phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, công tâm, khách quan trong việc bầu chọn cán bộ. Đó là một trong những yêu cầu vô cùng quan trọng đối với mỗi đại biểu dự đại hội cấp trên cơ sở.

Để xứng đáng với niềm tin và trách nhiệm được gửi gắm, mỗi đại biểu dự đại hội cấp trên cơ sở phải thật sự là những người ưu tú, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực thực tiễn, uy tín và khả năng đảm đương, hoàn thành nhiệm vụ được giao của từng ứng viên; từ đó có cái nhìn khách quan, công tâm và sáng suốt trong việc bầu chọn cấp ủy. Phải quyết tâm chống lại những biểu hiện tiêu cực, cái nhìn phiến diện, hoạt động bè phái, cá nhân chủ nghĩa, dựa trên dư luận, thiếu quan điểm, ăn theo. Mỗi đại biểu hãy nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo đảm tinh thần trách nhiệm với lá phiếu, đừng vì lợi ích hay thành kiến cá nhân mà thiếu trách nhiệm, đưa vào cấp ủy những người kém đức, kém tài, những cán bộ độc đoán, chuyên quyền, cơ hội, vụ lợi, chạy chức, chạy quyền, giữ ghế.

Với việc thực hiện tốt công tác nhân sự cấp ủy trên nguyên tắc của Đảng, đúng quy trình, quy định cộng thêm sự dân chủ, công tâm, khách quan của mỗi cán bộ đảng viên trong bầu chọn đại hội cấp trên cơ sở sẽ lựa chọn được những cán bộ ưu tú nhất tham gia cấp ủy khóa mới có đủ khả năng gánh vác nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó./.

Tường Oanh

Chia sẻ bài viết