Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 10:13

Nâng cao trình độ của đại biểu dân cử

 Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp (gọi chung là đại biểu dân cử). Thời gian qua, hoạt động này được thực hiện nghiêm túc, định kỳ gặp gỡ cử tri để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, tiếp nhận nguồn thông tin đa dạng và tổng hợp, phân loại, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri vẫn còn hạn chế, nhiều vấn đề cử tri quan tâm, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như: Công tác quản lý đất đai; vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ô nhiễm môi trường; tham nhũng;... vẫn chưa được giải quyết, xử lý kịp thời, làm giảm lòng tin của cử tri đối với đại biểu dân cử.

Vì vậy, nâng chất các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử là vấn đề rất quan trọng. Trước hết, cần tiếp tục nâng cao trình độ của đại biểu dân cử, đồng thời, đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri. Từng đại biểu phải chuẩn bị chu đáo những nội dung sẽ trình bày để cung cấp thông tin cho cử tri và ghi nhận những ý kiến phản hồi có chất lượng; phân loại ý kiến để kịp thời xử lý, đồng thời chủ động định hướng các ý kiến tập trung vào chủ đề chính. Ngoài ra, cũng cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc điều tra xã hội, các buổi tiếp công dân, đối thoại,... để có những thông tin đa dạng phục vụ cho cuộc tiếp xúc cử tri.

Như vậy, việc nâng chất tiếp xúc cử tri là cơ sở quan trọng giúp các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đưa ra những chủ trương đúng đắn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ KT-XH thiết thực và hiệu quả./.

VĨnh Khang

Chia sẻ bài viết