Tiếng Việt | English

25/09/2018 - 20:19

Nâng cao trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chiều 25/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Trong đó, các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ đó, kết cấu hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các xã biên giới chuyển biến rõ nét. Đến nay, có 1 xã biên giới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả đã đạt giúp củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương và BĐBP, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân vững chắc, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, người dân trên vùng biên giới luôn đồng hành cùng BĐBP tham gia tích cực trong công tác bảo vệ biên giới. Theo thống kê của BĐBP Long An, hiện có 44 tập thể và 1.808 hộ gia đình đăng ký tự quản 133km đường biên; 86 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tự quản 51/51 mốc quốc giới; 371/21.792 người đăng ký giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới.

Đồng thời, lực lượng Công an, Quân sự tỉnh phối hợp BĐBP xây dựng và thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” trên địa bàn 20 xã biên giới, trong đó làm và cấp phát 2.337 kẻng con, 40 kẻng lớn cùng hàng ngàn bảng quy chế sử dụng kẻng cho người dân. Riêng trong 10 năm qua, người dân cung cấp cho lực lượng chức năng trên 8.300 nguồn tin liên quan đến tội phạm, trong đó có gần 4.000 nguồn tin có giá trị, góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình trong một lần thăm và làm việc với lực lượng Bộ đội biên phòng tại huyện Đức Huệ

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Trong giai đoạn 2009-2019, trong toàn lực lượng tổ chức gần 34.500 tổ với hơn 154.600 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới cũng như phối hợp tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Qua tuần tra, phát hiện và xử lý 2.349 vụ/4.529 người vi phạm quy chế biên giới, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, thu thập tài liệu liên quan đến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, đối sách trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Điển hình như các vụ việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ khu vực cột mốc 202, 203 tại ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa xảy ra ngày 28/6 và 19/7/2015, lực lượng BĐBP cùng chính quyền và nhân dân khu vực biên giới xử lý các tình huống khôn khéo, mềm dẻo, kiên quyết, vừa đấu tranh bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và đối tượng quá khích, vừa giữ vững tình đoàn kết hữu nghị với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Song song đó, hàng năm các địa phương đều tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, kịp thời ghi nhận và biểu dương thành tích tiêu biểu của cán bộ, nhân dân và các lực lượng trong bảo vệ  chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Qua đó, tạo sức lan tỏa to lớn góp phần cổ vũ, động viên nguồn lực của toàn tỉnh cho sự nghiệp bảo vệ biên giới và xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần khẳng định những kết quả đã đạt là sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và toàn dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng BĐBP mà còn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ông đề nghị, trong thời gian tới, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, nhất là ý nghĩa, nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện các Chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh, giữa xây dựng cơ sở chính trị với nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân khu vực biên giới, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng phòng tuyến nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Dịp này UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân, Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết