Tiếng Việt | English

19/05/2023 - 10:08

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải nhựa đúng cách, biết phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch, đẹp, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phát động thực hiện mô hình Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm.

Người dân đến đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm

Đây là mô hình thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thị trấn. Trong ngày đầu tiên triển khai, mô hình thu nhận 137kg rác thải nhựa từ người dân ở các khu phố.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đông Thành - Trần Thị Huỳnh Như cho biết: “Định kỳ vào ngày cuối tháng, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị trấn sẽ đến 1 khu phố để tổ chức lấy rác thải nhựa đổi nhu yếu phẩm cho người dân. Mỗi kilôgam rác thải nhựa sẽ được thu vào với giá 7.000 đồng, cao hơn so với giá của những người đi thu mua. Số rác thải nhựa thu gom được, UBMTTQ Việt Nam thị trấn bán lại cho cơ sở thu mua ve chai để lấy tiền tiếp tục mua nhu yếu phẩm đổi cho người dân trong tháng sau”.

“Số tiền chênh lệch bị thiếu hụt hàng tháng được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đông Thành vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ thêm. Chương trình mang lại sự phấn khởi và thu hút người dân tự giác phân loại rác tại nguồn, tích cực tham gia thu gom rác thải nhựa, mang đến đổi lấy các nhu yếu phẩm cho gia đình” - bà Trần Thị Huỳnh Như cho biết thêm.

Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Đông Thành đã phát động thực hiện nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở. Mô hình Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm tiếp tục thu hút đông đảo người dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện công tác bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng thị trấn Đông Thành ngày càng sạch, đẹp, sớm đạt chuẩn đô thị văn minh./.

Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết