Tiếng Việt | English

14/03/2024 - 07:32

Nâng cao ý thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn

Phân loại rác tại nguồn được tỉnh Long An triển khai thí điểm tại TP.Tân An (phường 3) và huyện Vĩnh Hưng (thị trấn Vĩnh Hưng và xã Thái Trị) bước đầu đạt kết quả khả quan. Qua đó, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phân loại rác tại nguồn. Đối với rác hữu cơ đã tạo ra được sản phẩm phân compost và thực hiện thí điểm cho người dân sử dụng bón trên cây lúa và cây cải bước đầu đạt hiệu quả.

Việc xử lý nếu chất thải sẽ tốt hơn nếu được phân loại và thu gom, vận chuyển đúng quy định. Ảnh minh họa: KT

Để đạt kết quả nêu trên, ngoài công tác tuyên truyền, còn nhờ sự tài trợ kinh phí của Tổ chức WWF-Việt Nam.

Cụ thể là tài trợ phương tiện thu gom rác hữu cơ sau phân loại là túi đựng rác và thùng rác tại hộ gia đình; máy móc, thiết bị cho quy trình sản xuất phân compost.

Tuy nhiên, các địa phương không thực hiện thí điểm thì thời gian qua vẫn chưa chú trọng đến phân loại rác tại nguồn. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Võ Minh Thành cho biết: Lý do là việc phân loại rác tại nguồn chỉ mới được luật hóa theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) và việc phân loại phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024. Cũng vì vậy, thời gian qua chưa có chế tài để xử lý các trường hợp chưa phân loại rác tại nguồn.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai đến các địa phương tăng cường tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền về cách thức phân loại rác tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường; tuyên truyền các chế tài theo quy định pháp luật nếu không thực hiện phân loại rác tại nguồn đối với hộ gia đình, cá nhân.

Mặt khác, Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nếu chất thải phát sinh không được phân loại hoặc thu gom, vận chuyển không đúng quy định...

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu và giám sát chặt việc thực hiện tần suất và thời gian thu gom đối với từng loại chất thải đã được phân loại đúng như Quy định tại Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND,ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh quy định về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tránh để xảy ra trường hợp người dân phân loại nhưng công tác thu gom, vận chuyển rác không đúng quy định./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết