Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 09:50

Nâng chất truyền thông để làm tốt công tác dân số

Truyền thông có vai trò quan trọng đối với công tác dân số, trong đó sự đóng góp rất lớn của báo chí. Nhờ truyền thông tốt mà nhận thức, hành vi của người dân dần thay đổi, chất lượng dân số từng bước được nâng lên.

Nhờ có công tác tuyên truyền mà những nội dung, thông điệp pháp lệnh dân số được người dân biết đến và nhiệt tình hưởng ứng. Công tác tuyên truyền được triển khai đến người dân bằng nhiều biện pháp phong phú, dễ hiểu và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Lợi thế của các phương tiện truyền thông đại chúng là có thể tiếp cận rộng rãi trong cộng đồng khu dân cư, qua đó tư vấn về sức khỏe sinh sản cho người dân một cách hiệu quả.

Nếu trong giai đoạn 1993-2000, báo chí chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình thì từ năm 2000 đến nay báo chí cung cấp các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân một cách hoàn thiện hơn. Báo chí góp phần cung cấp những thông tin cần thiết về dân số-kế hoạch hóa gia đình đến gần với người dân hơn thông qua những mẩu chuyện, gương điển hình cũng như những mô hình hay được áp dụng tại các địa phương. Tuy nhiên, cách tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng ngắn hơn, dễ hiểu và thiết thực hơn.

Tóm lại, nâng chất nội dung truyền thông trên báo chí sẽ giúp người dân hiểu được việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình là một điều cần thiết để có được cuộc sống ấm no, đầy đủ./.

Nguyễn Anh

Chia sẻ bài viết