Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 10:17

Hiệu quả truyền thông dân số của báo chí

Quê tôi vốn là vùng nông thôn ngoại thành, phần lớn người dân sinh sống bằng nghề nông và các ngành nghề tự do khác, có rất ít người làm viên chức nhà nước. Thế nhưng việc chấp hành chủ trương nhà nước về Dân số-Kế hoạch hóa gia đình được người dân nơi đây thực hiện hết sức triệt để, nhiều năm liền địa phương không có người sinh con thứ 3 trở lên. Đạt kết quả này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng cộng tác viên dân số còn có sự đóng góp của báo chí.

Sau những giờ lao động vất vả thì phương tiện nghe nhìn là gần gũi đối với người dân, so với các hình thức tuyên truyền khác thì đây có lẽ là hình thức tuyên truyền sâu sắc nhất.Do vậy, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách dân số qua báo, đài là cách tuyên truyền hiệu quả nhất.

Trong những năm qua, chương trình Quốc gia Dân số-kế hoạch hóa gia đình ở nước ta đã được xác định là một trong những chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt hiệu quả nhất định về ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số từ trong mỗi gia đình. Báo, đài đã đảm nhiệm vai trò tuyên truyền góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân bằng cách luôn sâu sát để đổi mới phương thức thực hiện các chương trình phong phú, đa dạng, lồng ghép văn hóa, văn nghệ,… phục vụ người xem. Đồng thời còn sắp đặt một cách có bài bản về khung giờ và định kỳ phát sóng.

Phát huy hiệu quả trên, để duy trì công tác truyền thông dân số thông qua báo chí (kể cả báo đọc, báo nói, báo hình,…) cần có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng về mọi mặt, nhất là đội ngũ, lực lượng làm báo, có thể hình thành lực lượng cộng tác viên rộng rãi hỗ trợ cung cấp tin bài, mẩu chuyện, khuyến khích thành lập các chuyên trang, chuyên mục về dân số. Xã hội cùng chung sức xây dựng công tác truyền thông dân số bền vững, sẽ góp phần ổn định dân sinh, đất nước tiến bộ, văn minh./.

Thành Tâm

Chia sẻ bài viết