Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 09:58

Nên nhìn lại chất lượng khám, chữa bệnh

Dù đã nghỉ hưu nhưng tôi và nhiều cán bộ hưu trí khác rất quan tâm đến sự phát triển của tỉnh nhà. Khi Báo Long An đăng toàn văn dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi rất vui mừng khi hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 chúng ta đều đạt, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức. Qua đó cho thấy, dù có khó khăn thế nào đi nữa thì nếu có quyết tâm, sự đồng lòng thì chúng ta sẽ đi tới thành công.

Với dự thảo báo cáo chính trị, tôi nhất trí rất cao, chỉ xin góp ý một vài điều mang tính chủ quan, để khi trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X có tính toàn diện, thực tế hơn.

Phần đánh giá: "Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc,... Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Ngành Y tế tập trung thực hiện các chính sách cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến; phát triển một số kỹ thuật y tế chuyên sâu, mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, tích cực phòng, chống các loại dịch bệnh; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Chính sách bảo hiểm y tế toàn dân được quan tâm thực hiện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cấp mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực ngành Y tế, tiếp tục đào tạo, tăng cường đội ngũ cán bộ y tế, tỷ lệ bác sĩ về tuyến xã công tác đạt 98%; nâng cao y đức người thầy thuốc. Thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, chất lượng dân số được cải thiện; bảo đảm các mục tiêu xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa".

Trong nội dung này, tôi đều thống nhất, chỉ có ý kiến rằng, chúng ta nên nhìn lại chất lượng khám, chữa bệnh; đặc biệt là thủ tục khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế đã thực sự làm vui lòng người dân chưa? Nếu chúng ta tháo gỡ được nỗi trăn trở của người dân về nội dung này thì mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân có thể nhanh chóng đạt được, góp phần chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe nhân dân.

Nguyễn Văn Hiền

Chia sẻ bài viết