Tiếng Việt | English

19/05/2023 - 15:12

Nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân

Hôm nay, ngày 19/5, triệu triệu con tim người Việt Nam hòa chung nhịp đập, hướng về kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dành trọn cuộc đời mình cống hiến cho Tổ quốc, dân tộc. Người đã bôn ba khắp năm châu, bốn biển tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc; dày công sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta đủ sức, đủ tài chèo lái con thuyền Tổ quốc vượt qua bao thác ghềnh nguy hiểm đi đến bến bờ thành công. Đất nước ta, dân tộc ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay là nhờ công ơn của Người, nhờ Đảng ta đi theo con đường Người đã chọn,…

Với lòng thành kính biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng câu chuyện, bài học về Người không ngừng lan tỏa trong đời sống xã hội, qua các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước để mỗi chúng ta sống tốt, trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước, dân tộc,...

Qua 2 năm cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, lan tỏa sâu, rộng trong toàn đảng bộ và xã hội. Từ chuyên đề “Các phẩm chất (giá trị cốt lõi) của cán bộ, đảng viên cần tiếp tục rèn luyện, phát huy trong thời kỳ mới” được Tỉnh ủy triển khai năm 2022, các tổ chức Đảng đã lựa chọn, xây dựng nội dung học tập và làm theo gương Bác phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, thúc đẩy việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn sức mạnh to lớn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Để có chất “xúc tác” tạo nên những câu chuyện đẹp, hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu, của đảng viên được khẳng định và đề cao; kịp thời chỉ đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;...

Qua hoạt động thực tiễn, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như Tuyến đường xanh, dòng kênh sạch (Hội Nông dân); Nuôi heo đất hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình (Hội Phụ nữ); Chăm sóc công trình ghi danh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh (Tỉnh Đoàn); Bát cơm nghĩa tình (huyện Đức Huệ); Dân vận khéo gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (huyện Tân Hưng); Mỗi tuần một địa chỉ (Bộ đội Biên phòng);... Các mô hình ngày càng “đơm hoa, kết trái” trong đời sống xã hội tạo nên sức bật mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, qua học tập và làm theo gương Bác, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy; nhiều vấn đề cụ thể được đảng viên đóng góp, xây dựng, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời. Các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên đề cao tính nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Điều này được thể hiện qua công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mà Long An nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chính là dịp để mỗi người tự soi, tự rọi lại mình, từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm, tăng thêm ý chí, trách nhiệm, cùng quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. Chúng ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đường đi còn nhiều chông gai, việc kiên trì học tập và làm theo gương Bác, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, dân tộc luôn là tiếng gọi thiêng liêng trong sâu thẳm trái tim của mỗi người Việt Nam./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết