Tiếng Việt | English

15/05/2020 - 21:25

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

Chiều 15/5, Trường Chính trị Long An phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm khoa học kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Đại biểu dự tọa đàm

Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Từ sự chỉ đạo trực tiếp của Người và quá trình toàn Đảng, toàn dân thực hiện tư tưởng của Người, ý chí quyết tâm của Người, đất nước ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại mang tầm vóc lịch sử thời đại.

Đi theo tư tưởng, làm theo Di chúc của Người, 45 năm qua đất nước Việt Nam thống nhất đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới, phát triển và chủ động hội nhập quốc tế.

Tọa đàm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; lãnh đạo huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

Các đại biểu tập trung làm rõ về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; thực trạng việc vận dụng những di sản này và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn không chỉ trong xây dựng Đảng mà trên tất cả các lĩnh vực của đời sống văn hóa, tinh thần, xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán đề nghị lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những chuyên đề hàng năm. Tập trung đổi mới, phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, toàn xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tôn vinh di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh,... Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cán bộ, đảng viên cần nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Tọa đàm là dịp để thế hệ sau tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, là cơ hội để mọi người nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm vóc, ý nghĩa và giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết