Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 17:11

Ngành Nông nghiệp tỉnh Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 2-2,5%  

Chiều 30/6, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 1,01% (cùng kỳ năm 2021 đạt 2,69%). Theo đó, tổng sản lượng lúa toàn tỉnh ước đạt trên 1,67 triệu tấn, đạt 61% so với kế hoạch, bằng 96,8% so với cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi có sự chuyển biến tích cực, đàn heo tiếp tục đà hồi phục, có phát triển tăng đàn, công tác phòng chống dịch trên đàn gia súc và gia cầm luôn được chú trọng, với tổng đàn gia súc, gia cầm gần 8,8 triệu con, tăng trên 262.000 con so với cùng kỳ năm 2021. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục đem lại hiệu quả, đến nay, tổng diện tích thả nuôi thủy sản toàn tỉnh là 5.234 ha, đạt 56,7% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ.

Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về số lượng, chất lượng và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 214 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, trong đó có 6 HTX thành lập mới. Điều này đã góp phần quan trọng thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, sở đã tham mưu UBND tỉnh công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Song song đó, đã hoàn chỉnh hồ sơ và đánh giá được thêm 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, nâng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP toàn tỉnh lên 33 sản phẩm.

Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp tỉnh cũng gặp một số khó khăn như thời tiết không thuận lợi, xảy ra mưa giông lớn, trái mùa gây ngã đổ lúa Đông Xuân ở giai đoạn trổ, thu hoạch làm năng suất, sản lượng lúa giảm so với cùng kỳ; tình hình tiêu thụ nông sản không ổn định, giá giảm mạnh; dịch bệnh trên vật nuôi còn xảy ra nhỏ lẻ gây ảnh hưởng đến tái đàn và phát triển đàn; giá vật tư nông nghiệp đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất và giảm lợi nhuận của người dân; hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX còn thấp;…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Thanh Truyền phát biểu tại hội nghị

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh - Nguyễn Thanh Truyền đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở tập trung thực hiện Chương trình hành động số 137/CTr-SNN ngày 12/01/2022 về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tập trung triển khai Quyết định số 13178/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án thực hiện Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2022.

Song song đó, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát và chủ động phòng ngừa các loại dịch bệnh trên động vật. Tập trung triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả và thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục triển khai Hệ thống kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An năm 2022.

Ngoài ra, phấn đấu năm 2022, có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã nông thôn mới nâng cao; có thêm 15 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Đặc biệt, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng toàn ngành năm 2022 từ 2,0-2,5%,…


Tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong cụm thi đua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Dịp này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong Cụm thi đua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết