Tiếng Việt | English

03/07/2015 - 13:31

KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015:

Ngày thi thứ 3 - Thí sinh thi môn Địa lý và Hóa học

Hôm nay, các thí sinh (TS) tự chọn môn Địa lý thi buổi sáng và môn Hóa học thi buổi chiều.

Long An có 4.120 TS đăng ký tự chọn thi môn Địa lý (tại cụm thi tỉnh có 1.314 TS) và 9.917 TS đăng ký tự chọn thi môn Hóa học (tại cụm thi tỉnh có 1.326 TS).

Với môn Địa lý, TS thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút và bắt đầu tính giờ làm bài lúc 8 giờ. Môn Hóa học, TS thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút và bắt đầu tính giờ làm bài lúc 14 giờ 30 phút.

Thí sinh ôn bài trước giờ thi

Thí sinh vào phòng thi

Thí sinh trước giờ thi môn Địa lý

Đặng Tuấn
 

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích