Tiếng Việt | English

01/12/2023 - 16:43

Người dân phản ánh đê ven sông Rạch Cát bị xuống cấp, sạt lở  

Đối với tuyến đê bao ven sông Rạch Cát, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thì các doanh nghiệp đang hoạt động ở đây có trách nhiệm duy tu, sửa chữa mặt đường khi bị hư hỏng. Tuy nhiên, việc duy tu, sửa chữa còn rất chậm, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trong khu vực.

Một khu vực tại đê bao Rạch Cát

Tuyến đê bao ven sông Rạch Cát, xã Tân Lân, xã Phước Đông, huyện Cần Đước theo phân cấp do tỉnh quản lý, với chiều dài hơn 7,3km. Trong đó, đoạn đê trên qua địa bàn xã Tân Lân có chiều dài 3,9km, mặt đê rộng 4,0m, cao trình đê +2,5m; mặt đê được trải đá 0x4.

Thời gian gần đây, người dân phản ánh, đê bao Rạch Cát (đoạn qua xã Tân Lân) bị xuống cấp và bị sạt lở tại một số nơi, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho người dân sản xuất trong khu vực. Theo đó, kiến nghị tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa đoạn đê trên.

Theo UBND tỉnh, hiện nay, trên tuyến đê có nhiều doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, sửa chữa sà lan,... đang hoạt động. Các doanh nghiệp đều được cấp phép hoạt động vận tải trên đê và có thỏa thuận trong quá trình vận chuyển có xảy ra hư hỏng mặt đường thì các doanh nghiệp tự chịu kinh phí duy tu, sửa chữa. Tuy nhiên, việc duy tu, sửa chữa còn rất chậm, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông trong khu vực.

Ngày 18/10/2023, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh phối hợp các ngành chức năng thuộc huyện và các đơn vị có liên quan đã làm việc với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình đê bao sông Rạch Cát trên địa bàn xã Phước Đông, xã Tân Lân, huyện Cần Đước để thống nhất phương án duy tu, sửa chữa tuyến đê bao nêu trên.

Hiện tại, các doanh nghiệp đã và đang duy tu, dặm vá mặt đê, đóng góp kinh phí để thực hiện sửa chữa.

Đối với vị trí sạt lở theo phản ánh của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra và giao Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh tiến hành thực hiện gia cố, chống sạt lở. Kế hoạch triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong năm 2023./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết