Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 14:28

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 77-CT/TU, ngày 03/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, những tháng đầu năm 2018, ban chỉ đạo (BCĐ) được kiện toàn, phối hợp các tổ chức thành viên và các ngành tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động. Các đơn vị chức năng tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ phát triển các mặt hàng thủ công truyền thống.

Ngoài các phiên chợ hàng Việt do tỉnh tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố, ban chỉ đạo cấp huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng còn phối hợp các doanh nghiệp tổ chức 409 phiên chợ hàng Việt và duy trì các chợ phiên định kỳ. Ảnh: Mai Hương

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia Ngày hội việc làm, kết nối với DN giới thiệu sản phẩm Việt năm 2018, qua đó giới thiệu, quảng bá các sản phẩm của các DN nữ mới khởi nghiệp và các sản phẩm của các tổ sản xuất nhỏ do phụ nữ làm chủ. Hội Cựu chiến binh phối hợp triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước theo Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với cuộc vận động. Liên đoàn Lao động tổ chức Tháng Công nhân và các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm hàng Việt trong Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, đồng thời tổ chức bán hàng ưu đãi cho công nhân.

Các cấp, các ngành triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH, ngày 16/5/2018 về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa vào khai thác Trung tâm Thương mại Vincom Plaza và siêu thị Vinmart, Chợ Mới khu dân cư Long Cang (Cần Đước), góp phần cung ứng hàng Việt đến với người tiêu dùng.

Nhằm duy trì và phát huy kết quả, BCĐ cấp tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí năm 2019 để xây dựng mô hình Hỗ trợ hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ và cung ứng vật tư nông nghiệp an toàn đối với trái thanh long trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại, trong đó trọng tâm là quy hoạch phát triển mạng lưới chợ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển thương mại của tỉnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các DN trong nước đầu tư hạ tầng thương mại trên địa bàn nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu và vùng biên giới.

BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố từng bước xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu: Sử dụng phân bón Việt của tổ dân cư số 4 và tổ dân cư số 5, ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An; Tổ nông dân sử dụng đạm Phú Mỹ trong sản xuất nông nghiệp ở xã Hậu Thạnh Tây - Tân Thạnh; khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng làm điểm tuyên truyền, vận động người dân trong khu phố thực hiện mô hình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thị xã Kiến Tường được Sở Công Thương hỗ trợ điểm bán Tự hào hàng Việt,...

Ngoài các phiên chợ hàng Việt do tỉnh tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố, BCĐ cấp huyện, Phòng Kinh tế Hạ tầng còn phối hợp các DN tổ chức 409 phiên chợ hàng Việt và duy trì các chợ phiên định kỳ. Những kết quả nêu trên một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của BCĐ cuộc vận động các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam./.

N.Uyên

Chia sẻ bài viết