Tiếng Việt | English

18/05/2016 - 08:59

Nhân rộng mô hình “Camera an ninh”

Công an xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chủ động tham mưu Đảng ủy - UBND xã xây dựng mô hình “Camera an ninh” trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Qua tuyên truyền, vận động, mô hình được sự hưởng ứng, đồng thuận và tích cực tham gia của các doanh nghiệp và nhân dân.

Các đơn vị và nhân dân đóng góp 140 triệu đồng, tổ chức lắp đặt 11 trạm với 33 camera, đồng thời gắn bảng với nội dung “Tuyến đường gắn Camera an ninh”, “Số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông” trên tuyến Đường tỉnh 826, 835.

Ngoài ra, xã còn vận động các doanh nghiệp và nhân dân tự lắp đặt 195 camera. Trên địa bàn huyện hiện có 12/17 xã, thị trấn lắp đặt với 149 camera, đồng thời tiếp tục vận động các doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt 613 camera.

Toàn tỉnh, hiện có 11/15 huyện, thị xã, thành phố có triển khai, thực hiện mô hình và lắp đặt được 593 camera; trong đó, Cần Giuộc có 14/17 xã, thị trấn thực hiện và lắp đặt camera nhiều nhất tỉnh với số lượng 219 camera./.

N.N

Chia sẻ bài viết