Tiếng Việt | English

29/09/2021 - 02:00

Nhiều mô hình hay trong giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn

Thời gian qua, Đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Đạt thành tích này, từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của lực lượng Công an nhân dân,...

Đội phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ; triển khai, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm; xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt cơ sở đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Cụ thể 5 năm qua, Đội phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền được 5.427 cuộc, tuyên truyền bằng tiếng loa ANTT trên 15.000 cuộc, phát hành 250.000 thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội đến từng hộ dân; đưa 185 tin, bài tuyên truyền trên đài truyền thanh; phát hành 60 kỳ với số lượng 22.200 bản tin phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hành trên 150.000 bản decal tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến từng hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Qua các mô hình, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 350 nguồn tin có giá trị về tình hình ANTT, giúp lực lượng công an triệt xóa 290 tụ điểm tệ nạn xã hội; xử lý hành chính 3.413 đối tượng vi phạm; truy bắt 16 đối tượng truy nã; phát hiện 15 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, xử lý hình sự 19 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 124 đối tượng; phát hiện, xử phạt 179 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường;...

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh tư liệu)

Đồng thời, Đội xây dựng phong trào BVANTQ tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình trong phong trào Toàn dân BVANTQ, phòng, chống tội phạm như Camera giám sát ANTT; Ánh sáng văn hóa ANTT; Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Ánh sáng khu dân cư phòng gian; Cổng ANTT; Chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; Bảng tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội,...

Các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, huy động được đông đảo người dân tham gia phong trào tự quản về ANTT tại khu dân cư, góp phần bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương. Ngoài ra, Đội còn củng cố, duy trì hoạt động của 105 ban ANTT nông thôn, 793 tổ ANTT nông thôn; 1 ban bảo vệ dân phố và 10 tổ bảo vệ dân phố; 115 đội dân phòng ở các ấp, khu phố, 17 đội dân phòng xung kích, 5 đội dân phòng xe Honda khách phòng, chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng công an xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở.

Thời gian tới, Đội xây dựng phong trào BVANTQ tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào thi đua, với phương châm: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của người dân, đúng với phương châm “Vì nhân dân phục vụ”./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết