Tiếng Việt | English

Chiến sĩ dân quân thường trực xã nhiệt huyết, trách nhiệm

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp THPT, được sự động viên của Ban CHQS xã, Hoài Phong tham gia lực lượng dân quân thường trực của xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.