Tiếng Việt | English

Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, phong trào thanh niên khối Cơ quan và Doanh nghiệp

Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.