Tiếng Việt | English

Tình nguyện nhập ngũ

Hàng năm, tòng quân đã trở thành ngày hội của tuổi trẻ cả nước. Tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhiều thanh niên, đảng viên trẻ tình nguyện nhập ngũ.