Tiếng Việt | English

Ông Đặng Khánh Hưng đắc cử Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An

Ngày 10/5, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Long An tổ chức đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.