Tiếng Việt | English

Khi ta già đi, tình yêu ở trong hình hài khác

Từ lúc nào không biết ta thương cho tuổi trung niên, cái tuổi gánh cả hai đầu: con đang lớn, mẹ cha đang 'bé' lại.