Tiếng Việt | English

Phải làm gì sau buổi hẹn đầu tiên?

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, sự phấn khích và mong đợi luôn là cảm giác còn đọng lại. Hai bạn có thể đã bắt đầu một điều gì đó tuyệt vời.