Tiếng Việt | English

30/01/2024 - 06:53

Nối lưới tuyến 476-478 Vĩnh Hưng - Phá thế độc đạo, giảm tổn thất, bảo đảm cấp điện huyện cuối nguồn Tân Hưng

Tân Hưng là một huyện vùng sâu, vùng xa khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An. Với vị trí địa lý cuối nguồn điện, việc cấp điện luôn tồn tại các vấn đề về nguồn điện cung cấp mang tính chất độc đạo, chưa kết lưới tạo mạch vòng, tổn thất điện năng tỷ lệ cao, sụt áp dồn về phía cuối nguồn luôn cao.

Những năm qua, Công ty Điện lực Long An từng bước đầu tư xây dựng lưới điện khu vực huyện Vĩnh Hưng - Tân Hưng nhằm cải thiện chất lượng điện năng, giảm tổn thất lưới điện. Điển hình là các công trình “Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung áp nối tuyến 476 Vĩnh Hưng - 478 Vĩnh Hưng cấp điện huyện Tân Hưng”, công trình “Cải tạo nhánh rẽ Tân Hưng, tuyến 478 Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng”. 

Công trình ĐTXD nối lưới 476-478 Vĩnh Hưng

Trước đây, huyện Tân Hưng chủ yếu tập trung nhận điện từ phát tuyến 472 Mộc Hóa – Trạm 110kV Mộc Hóa, với bán kính cấp điện khá xa ngoài 50km. Bán kính cấp điện xa nên chất lượng điện áp cuối nguồn thường sụt áp, tổn thất điện năng cao. Ngoài ra, một phần huyện Tân Hưng nhận điện từ phát tuyến 476, 478 Vĩnh Hưng - trạm nguồn 110kV Vĩnh Hưng, bán kính cấp điện vẫn còn xa trên 40km do lưới điện đi đường vòng, chưa có kết lưới tạo mạch vòng.

Để bảo đảm cấp điện an toàn, hiệu quả, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm chất lượng điện năng, Công ty Điện lực Long An thực hiện đầu tư công trình “Nâng cấp và xây dựng mới đường dây trung áp nối tuyến 476 Vĩnh Hưng - 478 Vĩnh Hưng cấp điện huyện Tân Hưng” với tổng mức đầu tư 7,3 tỉ đồng, xây dựng mới và nâng cấp 8,2km đường dây trung áp.

Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2023 nhằm nối lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - 478 Vĩnh Hưng, rút ngắn bán kính cấp điện huyện Tân Hưng, giảm tổn thất điện năng (ước tính làm lợi tổn thất điện năng khoảng 475.126kWh), tạo mạch vòng, phá thế độc đạo, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng điện áp cấp điện cuối nguồn khu vực Tân Hưng, bảo đảm cấp điện khu vực Hưng Điền B, Hưng Điền và cấp điện nước bạn Campuchia.

Cấp điện bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội địa phương khu vực huyện Tân Hưng

Chưa dừng lại ở việc kết nối lưới, Công ty Điện lực Long An tiếp tục triển khai đầu tư công trình “Cải tạo Nhánh rẽ Tân Hưng, tuyến 478 Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng” với tổng mức đầu tư 4,3 tỉ đồng, cải tạo nâng cấp dây dẫn tuyến 478 Vĩnh Hưng để bảo đảm cấp điện huyện Tân Hưng. Công trình dự kiến hoàn thành đóng điện đầu năm 2024 đáp ứng các nhu cầu phụ tải sản xuất nông nghiệp tại địa phương, một trong các vựa lúa lớn của tỉnh Long An.

Nhờ sự nhạy bén trong công tác đầu tư, cải tạo lưới điện, Công ty Điện lực Long An từng bước nâng cao chất lượng điện năng, bảo đảm cấp điện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt,… của người dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

                           Đỗ Thị Kiều Oanh

Chia sẻ bài viết