Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 14:29

Nộp thuế điện tử tại Vietbank

Doanh nghiệp (DN) chỉ cần có tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) có thể nộp thuế trực tuyến thông qua website Tổng cục Thuế.

Kể từ nay, DN chỉ cần đăng ký tại trang web của Tổng cục Thuế và có tài khoản thanh toán tại VietBank. Đến kỳ nộp thuế, DN truy cập website của Tổng cục Thuế và nhập thông tin nộp thuế, VietBank sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của DN nộp vào ngân sách Nhà nước, kết quả giao dịch sẽ được xác nhận ngay lập tức cho DN.

VietBank sẽ hỗ trợ DN từ khâu mở tài khoản, hoàn thiện các thủ tục đăng ký dịch vụ, quá trình thực hiện thao tác, xác nhận kết quả nộp thuế thành công,… đảm bảo tất cả các giao dịch trích nợ từ tài khoản của DN để nộp thuế điện tử được thực hiện an toàn, bảo mật, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật./.

A.T

Chia sẻ bài viết