Tiếng Việt | English

19/11/2015 - 08:43

Phải xứng đáng “điểm 10”

Đó là nội dung mà rất nhiều phụ nữ quan tâm khi ngày càng nhiều những nam giới được bình chọn danh hiệu “Nam giới điểm 10”. Các anh được bình chọn phải thực sự thực hiện tốt nghĩa vụ trong gia đình, thủy chung chồng vợ, yêu thương cha mẹ, con cái; tôn trọng, tin cậy, quan tâm giúp đỡ vợ chồng cùng nhau tiến bộ, cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và giữ gìn tổ ấm gia đình; ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội; quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong cơ quan, ngoài xã hội.

Hiện nay, một vài cá nhân khi đạt danh hiệu “Nam giới điểm 10”, thậm chí được tuyên dương cấp tỉnh nhưng vẫn chưa thuyết phục được đồng nghiệp, bạn bè và cả gia đình bởi cá nhân những người ấy vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Đặc biệt ở gia đình, các anh chưa thực sự đạt "điểm 10" khi người phụ nữ của các anh ấy vẫn phải bộn bề lo toan với biết bao câu chuyện có tên và không tên trong gia đình.

Vì vậy, theo tôi, để thật sự khách quan trong cách bình chọn, ngoài tổ chức họp xét trong cơ quan theo các tiêu chí hướng dẫn, nên có ý kiến nhận xét của người phụ nữ trong gia đình của cá nhân đó bằng những hình thức phù hợp, ví dụ như bằng các biểu mẫu gửi về nhà, bằng trao đổi trực tiếp,... để các chị “chấm điểm” chồng mình.

Năm 2015, các đơn vị, địa phương biểu dương và khen thưởng 13.580 nam giới, 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích thực hiện tốt mô hình “Nam giới điểm 10”. Thông tin này rất đáng phấn khởi và cho thấy rằng, mô hình được nhân rộng và phát huy tốt trong cộng đồng. Đây chính là nhân tố tích cực cho cuộc vận động Xây dựng gia đình văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam theo 4 chuẩn mực: "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" tại tỉnh Long An.

Tuy nhiên, như nói ở trên, nếu thực hiện thực chất đúng các tiêu chí thì mô hình mới tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng nam giới, góp phần tích cực vào sự phát triển của xã hội. Qua đó, tạo điều kiện giúp chị em có nhiều thời gian để đầu tư cho việc học tập, nghiên cứu, cải thiện sức khỏe và làm việc tốt hơn./.

Nguyễn Thu Vân

Chia sẻ bài viết