Tiếng Việt | English

17/11/2015 - 12:42

Cần nhân rộng mô hình “Nam giới điểm 10”

Phong trào “Nam giới điểm 10” đang phát triển rộng khắp và thu hút đông đảo nam giới ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị cùng hưởng ứng.

Trao giấy khen cho những “Nam giới điểm 10” Ảnh Lê Đức

Ngày 13/11/2015, Long An tổ chức biểu dương 176 “nam giới điểm 10”. Đây là những người vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, vừa quan tâm, chia sẻ công việc gia đình, tạo điều kiện để phụ nữ trong gia đình được học tập, tham gia công tác xã hội.

Tuy nhiên, “Nam giới điểm 10” chỉ mới dừng lại ở các cơ quan nhà nước, chưa lan rộng đến các tầng lớp khác, nhất là nông dân, công nhân,... Thiết nghĩ, phong trào ý nghĩa như “Nam giới điểm 10” cần được nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để tất cả nam giới cùng tham gia thực hiện tốt nghĩa vụ trong gia đình, thủy chung chồng vợ, yêu thương cha mẹ, con cái; tôn trọng, tin cậy, quan tâm giúp đỡ vợ chồng cùng nhau tiến bộ, cùng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm và giữ gìn tổ ấm của gia đình; ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội; quan tâm giúp đỡ phụ nữ,...

Bên cạnh nhân rộng, cần góp phần nâng chất phong trào bằng cách có sự đánh giá thực chất, khách quan đối với những người tham gia. Khi xem xét, công nhận đạt danh hiệu nam giới điểm 10 cần có ý kiến của người vợ và những phụ nữ khác trong gia đình. Ngoài ra, cần có ý kiến của khu phố, ấp nơi cư trú, nhất là nhận xét của hàng xóm. Như vậy mới đánh giá được một cách toàn diện, thực chất phong trào.

“Nam giới điểm 10” - phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện bình đẳng giới. Đây cũng là một trong những nhân tố để xây dựng thành công phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nâng cao vai trò, trách nhiệm của nam giới trong gia đình. Muốn được như thế, ngoài việc tổ chức tuyên dương kịp thời nhằm động viên, khuyến khích những nam giới tham gia phong trào, cần đánh giá đúng thực chất, góp phần nâng cao hiệu qủa của “Nam giới điểm 10”./.

Thủy Tiên

Chia sẻ bài viết