Tiếng Việt | English

26/11/2015 - 17:50

Châu Thành - Long An

Phấn đấu đưa Hòa Phú thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Huyện Châu Thành, tỉnh Long An phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện ủy đã chọn xã Hòa Phú để tập trung chỉ đạo đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ và nhân dân Hòa Phú tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thể hiện quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại lễ phát động, đông đảo người dân thể hiện sự đồng tình cùng chính quyền địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian sắp tới.

Đề án xã nông thôn mới kiểu mẫu sẽ nâng 19 tiêu chí lên một tầm cao mới, tập trung nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết