Tiếng Việt | English

12/11/2015 - 05:13

Pháp hỗ trợ Việt Nam phát triển chỉ dẫn địa lý

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chi 1,1 tỷ USD để giúp Việt Nam phát triển chỉ dẫn địa lý, hội nhập kinh tế bền vững và sâu rộng.

 Ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tổ chức hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam”.

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, đến nay, Việt Nam đã bảo hộ 46 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 42 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, với 32 tỉnh, thành phố đã có chỉ dẫn địa lý. Mặc dù Việt Nam có thế mạnh về nông sản, với hàng trăm sản phẩm có thể xuất khẩu rộng rãi hơn nếu có chỉ dẫn địa lý.

Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn cả về thể chế chính sách và thực tiễn khai thác sản phẩm thương mại, khiến cho việc phát triển chỉ dẫn địa lý chưa được phát huy.

Dự án “hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” có tổng kinh phí thực hiện hơn 1 triệu Euro (tương đương gần 1,3 tỷ USD), trong đó nguồn vốn do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ gần 1,1 tỷ USD, nhằm hướng đến cải thiện về hệ thống đăng ký, quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua xây dựng một phương pháp tiếp cận mới và bài học kinh nghiệm của Châu Âu, đặc biệt là Pháp.


Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu khởi động dự án Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là giúp Việt Nam tiến gần đến sự hội nhập trong đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Trần Việt Thanh cho biết, để có thể hội nhập kinh tế bền vững và sâu rộng, Việt Nam phải phát huy lợi thế, nhất là việc sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm nông sản.

Xét về khía cạnh thương mại, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi Việt Nam có sự nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc về vai trò và sự cần thiết của vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ông Thanh nhấn mạnh./.

Nguồn: Vân Anh/VOV

Chia sẻ bài viết