Tiếng Việt | English

06/04/2018 - 09:30

Phát huy tinh thần sâu sát, quyết liệt của người đứng đầu

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, hạn chế, theo Bí thư Tỉnh ủy, có nguyên nhân chủ quan thuộc về vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Kết thúc năm 2017, Long An có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, đạt 9,5%,  GRDP bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/năm. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 đạt 66,7 điểm, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố cả nước, thuộc nhóm tốt, là tín hiệu vui cho thấy hiệu quả tích cực của công tác cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Những kết quả trên là niềm tin, động lực để hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà phấn khởi thực hiện nghị quyết năm 2018.

Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020), là năm bản lề tạo chuyển biến căn bản để tăng tốc, về đích, thực hiện thành công những chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) lần thứ 11, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quí I, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II/2018 nhận định, dù còn những khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, Long An đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế. Đó là, nhiều mặt hàng nông sản được giá, nông dân có lợi nhuận khá; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 15% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ phát triển tốt; thu ngân sách vượt tiến độ, cao hơn cùng kỳ; chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, một số chương trình, công trình đạt kết quả bước đầu. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng cơ bản ổn định,...

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện nghị quyết: Thu hút đầu tư còn thấp cả về số lượng và quy mô vốn. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn cao. Các chương trình xúc tiến thương mại và khuyến công chưa thực hiện và triển khai nhiều; Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có tiến độ chậm, chưa đồng đều giữa các địa phương, giữa các loại cây, con chủ lực;  3 công trình trọng điểm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiến độ còn chậm; an ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm,...

Với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, hạn chế, theo Bí thư Tỉnh ủy, có nguyên nhân chủ quan thuộc về vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; cùng với ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian qua chưa có nhiều chuyển biến, tích cực. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa được tập trung, thường xuyên, chưa sâu sát và quyết liệt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh  yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tâm giải quyết các khó khăn của người dân và doanh nghiệp; khát khao đổi mới, sáng tạo, học tập, vận dụng những kinh nghiệm hay trong thực tiễn để đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà; hướng đến sự hài lòng, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống của người dân; xây dựng và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; tạo ra sự thay đổi thực chất, căn bản, toàn diện; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý II/2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết