Tiếng Việt | English

21/07/2016 - 10:58

Người cao tuổi xã Mỹ Quý Tây

Phát huy vai trò tuổi cao, gương sáng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An có 3 ấp (ấp 3,4 và ấp 6) giáp đường biên giới với nước bạn Campuchia; trên địa bàn có Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây. Những năm qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã tích cực phối hợp cùng đồn tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn đường biên, cột mốc lãnh thổ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) khu vực biên giới.


Nhiều hội viên người cao tuổi xã tình nguyện hiến đất mở đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực vùng biên đi lại dễ dàng, thuận tiện

Hội NCT xã Mỹ Quý Tây với 896 hội viên, thời gian qua tích cực kết hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, nòng cốt là hội viên NCT tăng cường vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân để tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm. Hội thường xuyên vận động hội viên NCT các ấp giáp biên giới duy trì, tạo mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với chính quyền, nhân dân nước bạn Campuchia nhằm bảo đảm ANTT tại địa bàn vùng biên.

Hội phối hợp, kết hợp các chiến sĩ đồn biên phòng xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Luật Biên giới cho hội viên NCT. Hội viên các chi hội thực hiện tốt hoạt động tham gia bảo vệ an ninh biên giới, bảo đảm tình hình ANTT trong việc phân giới, cắm mốc và xây dựng đường tuần tra tuyến biên giới. Hội NCT tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền về Luật Biên giới.

Bên cạnh đó, Hội còn chú trọng tuyên truyền hội viên vừa sản xuất phát triển kinh tế, vừa cảnh giác đấu tranh với những thủ đoạn, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch ở khu vực biên giới. Hội viên cung cấp nhiều nguồn tin giá trị trên tuyến biên giới. Qua đó, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn xảy ra, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, Hội NCT luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần “Tuổi cao, gương sáng” vận động con cháu, nhân dân cam kết không vi phạm pháp luật; mặt khác, tích cực vận động nhân dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, góp phần chung sức xây dựng xã vùng biên sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch Hội NCT xã Mỹ Quý Tây - Nguyễn Văn Hiền cho biết: “Việc thực hiện liên kết giữa Hội NCT và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai nhiều phong trào góp phần giữ gìn an ninh chính trị và bảo vệ chủ quyền biên giới như: Ánh sáng ANTT, Tiếng mõ tre phòng gian bảo mật ở các ấp biên giới mang lại hiệu quả thiết thực nhằm bảo đảm ANTT vùng biên. Hàng năm, Hội phấn đấu đạt 95% hội viên trở lên đạt danh hiệu Tuổi cao, gương sáng; đặc biệt, 100% hội viên còn sức khỏe tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Trong xây dựng nông thôn mới, các hội viên tích cực hiến đất mở đường giao thông nông thôn, đường tuần tra biên giới, trồng cây bảo vệ môi trường đường ranh biên giới, góp phần xây dựng xã nông thôn mới sớm về đích trước hạn”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết