Tiếng Việt | English

28/10/2020 - 17:05

Phối hợp xây dựng và bảo vệ biên giới

Thời gian qua, tình hình trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, mối quan hệ 2 bên biên giới được giữ vững và phát triển. Sự phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới được duy trì chặt chẽ.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đánh giá cao sự nỗ lực, vượt khó hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ

Thời gian qua, tình hình trên tuyến biên giới cơ bản ổn định, mối quan hệ 2 bên biên giới được giữ vững và phát triển. Sự phối hợp giữa các lực lượng đứng chân trên khu vực biên giới được duy trì chặt chẽ. Đảng ủy, bộ chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ công tác biên phòng; duy trì huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;...

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác biên phòng; kế hoạch bảo vệ biên giới; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, phối hợp các địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, tích cực tham gia phong trào, cuộc vận động, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh.

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; triển khai hiệu quả chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ngành, địa phương và lực lượng trên tuyến biên giới, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh./.

Việt Đức

Chia sẻ bài viết