Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 10:57

Phước Vân: Đạt chuẩn nông thôn mới

Vừa qua, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) huyện Cần Đước phối hợp UBND xã Phước Vân tổ chức Lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ tư của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên, lãnh đạo huyện Cần Đước cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương đến dự.

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và Bằng công nhận xã Phước Vân đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2012, khi phát động XDNTM, Phước Vân còn gặp nhiều khó khăn và chỉ mới đạt 8/19 tiêu chí. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao của cán bộ và nhân dân địa phương, trong 3 năm qua, Phước Vân đã xây dựng hoàn thành các kết cấu hạ tầng thiết yếu, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 54,2 tỉ đồng (trong đó nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp 5,9 tỉ đồng). Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân trong xã đã hiến hàng ngàn m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Đến nay, 100% đường giao thông trong xã được bê tông hóa, cứng hóa đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

Ngoài ra, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống người dân, xã tập trung chuyển giao khoa học-kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm thường xuyên cho 6.600 lao động. Đồng thời, xây dựng các dự án chăn nuôi, giải quyết việc làm, xây dựng cánh đồng lớn, vận động nông dân thành lập các tổ liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay chỉ còn 1,85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm (tăng 6 triệu đồng so với năm 2012).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên biểu dương những kết quả phấn đấu của cán bộ và nhân dân Phước Vân trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu địa phương cần tiếp tục củng cố các tiêu chí còn đạt thấp; chú trọng việc huy động sự đóng góp của dân phải bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân; phấn đấu giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen vì những đóng góp tích cực trong quá trình XDNTM tại địa phương./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết